Tips: Hur du lägger in hotspots i en meny

I CD-Menu Creator är det möjligt att lägga in s k hotspots (klickbara grafiska figurer) i en meny. En hotspot fungerar som en knapp men består av en bild bara. Klickar man på hotspot-figuren utförs ett kommando. I exemplet nedan visar vi hur du skapar en meny med en engelsk flagga som hotspot.
 
Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator.
2. Öppna fliken Knappar.
3. Välj knapptypen "Hotspot" i kombinationsrutan Stil:
 

 
4. Nu ska vi ge bilden en bredd och höjd. Skriv in "96" vid Bredd och "54" vid Höjd.
5. Öppna fliken Knappar (text).
6. Klicka på knappen Ny knapp.
7. Skriv in en beskrivning i inmatningsfältet Text (knapp), t ex "Engelska".
8. Skriv in tipstext för knappen vid Tipstext, tex "Engelsk version".
9. Specificera sökvägen till hotspot-bilden i inmatningsfältet Bitmapp genom att trycka på knappen "..." och bläddra fram och välj denna bild på din hårddisk:
c:\program\samlogic\cdmc2008\examples\objects\flag_grb.bmp
 


10. Klicka på OK.

Om du vill se hur menyn med hotspot-figuren ser ut kan du klicka på Förhandsgranska.

Ett praktiskt exempel på hur man kan använda sådana här typer av menyer ser du här.

  

  

 
SamLogic