Tips: Hur du skapar en egen ikon till ditt USB-minne

Om du vill kan du ersätta SamLogic CD-Menu Creators standardikon för USB-minnet med en egen ikon. Denna ikon syns bl.a i Utforskaren och AutoPlay-dialogrutan i Windows.

Så här gör du:

1. Öppna den USB-meny som du vill ha en egen ikon till
2. Välj menyalternativet Arkiv-Skapa
3. Tryck på knappen Välj ikon till höger om inmatningsfältet Ikon och välj en ikonfil
4. Skapa en ny meny till ditt USB-minne

Om du har skapat menyn direkt på ditt USB-minne så kan du ta ut USB-minnet och stoppa in den igen i USB-facket för att se ikonen i AutoPlay-dialogrutan i Windows. Du kan också öppna Utforskaren och där se hur det ser ut med din ikon.

I dialogrutan Skapa finns ytterligare inmatningsfält som kan användas när menyer för USB-minnen skapas. Du kan läsa mer om hur dessa fält används i detta tips.
  

  

 
SamLogic