Tips: Hur du skapar en meny till ett USB-minne

Från och med SamLogic CD-Menu Creator 2008 är det möjligt att även skapa menyer för USB-minnen. En sådan meny fungerar efter samma principer som en meny för CD/DVD-skivor. Det kan dock variera från dator till dator om menyn är 100% autostartande eller inte. Det beror på vilken version av Windows som är installerad samt vilken inställning användaren har. Men även om en meny inte är 100% autostartande så krävs det bara en knapptryckning eller ett musklick för att öppna menyn.

Följande tips visar hur du med CD-Menu Creator skapar en meny som ska användas till ett USB-minne:
  1. Starta CD-Menu Creator.

  2. Skapa en enkel meny, t ex med en titel och en knapp.

  3. Välj menyalternativet Arkiv-Skapa.

  4. I inmatningsfältet Skapa i denna mapp skriver du in enhetsbokstaven för ditt USB-minne, tex "F:\".

  5. I inmatningsfältet Etikett (label) skriver du in en textetikett (label) för USB-minnet, tex "Testmenu". Denna text visas också som rubrik i AutoPlay-dialogrutan som visas om menyn inte startar helt automatiskt. AutoPlay-dialogrutan är en dialogruta som innehåller en lista på alla möjliga åtgärder (kommandon) som man kan göra med USB-minnet, tex Starta program eller Visa bilder.

  6. I inmatningsfältet Text till åtgärdslista skriver du in en text som kommer att visas överst i listan med åtgärder i AutoPlay-dialogrutan. Tex kan du skriva in "Öppna meny" här. Väljer användaren denna åtgärd kommer menyn att visas.

  7. Kontrollera att du har ett USB-minne vid den enhetsbokstav du angett. Klicka på knappen Skapa.

  8. Nu ska en meny ha skapats i rotmappen i ditt USB-minne. För att testa att det fungerar, ta ut minnet och stoppa in det igen i USB-porten. Nu ska antingen CD-Menu Creator-menyn visas automatiskt eller så ska AutoPlay-dialogrutan visas med de texter du angett vid punkterna 5 och 6. Klickar du på valet "Öppna meny" ska CD-Menu Creator-menyn visas.

 

I dialogrutan Skapa i CD-Menu Creator finns det ett inmatningsfält som heter Ikon. Trycker du på knappen Välj ikon till höger om detta inmatningsfält så kan du välja en ikon för USB-minnet. Denna ikon visas bla i AutoPlay-dialogrutan och Utforskaren. Är ingen ikon vald i detta fält så används CD-Menu Creators standardikon.


  
  
 
SamLogic