Tips: Hur du läser av CD-skivans källenhet

Ibland kan det vara nödvändigt att känna till CD-skivans källenhet och eftersom den kan variera så kan du utnyttja en specialvariabel som ingår i CD-Menu Creator för att läsa av enhetsbokstaven. Variabeln heter
%SRCDRV och anges först i en filsökväg.

I exemplet nedan visar vi hur du gör för att från en menyknapp starta ett program med filnamnet MyProgram.exe som ligger i mappen MyProgram och hur du skickar en filsökväg till en fil på CD-skivan (som finns vid <Enhetsbokstav>\MyDocuments\Info.txt) som inparameter till programmet.

Så här gör du:

1. Starta CD-Menu Creator.
2. Välj fliken Knappar (text).
3. Lägg till en ny knapp genom att trycka på knappen Ny knapp.
4. Dialogrutan Lägg till knapp visas nu. Tryck på knappen "..." till höger om Källa (fil) och bläddra efter programfilen MyProgram.exe.
 

 
5. I inmatningsfältet Parametrar anger du en inparameter till programmet MyProgram.exe. Du ska ange sökvägen till filen Info.txt men eftersom enhetsbokstaven skiftar från dator till dator så anger du variabeln
%SRCDRV först.
6. Stäng dialogrutan och skapa en meny.
  

  

 
SamLogic