Tips: Hur du kopplar MultiMailer mot en extern HTML-editor

En bra funktion i SamLogic MultiMailer är möjligheten att koppla programmet mot en extern HTML-editor, t ex FrontPage eller Dreamweaver, vilket vi rekommenderar att du gör om du ska ta fram mycket avancerade HTML-brev.

Så här gör du:

1. Öppna det MultiMailer-brev du vill redigera
2. Välj menyalternativet Inställningar-Alternativ
3. Välj fliken HTML-editor i dialogrutan som öppnas
4. Ange namnet (vid Namn på applikation) och sökvägen (vid Sökväg till applikation) till din externa HTML-editor (vill du använda systemets standardeditor så klickar du på Använd standard)
5. Du kan nu redigera ditt MultiMailer-brev i en extern HTML-editor genom att välja
menyalternativet Arkiv-Starta extern HTML-editor
6. När du stänger din externa HTML-editor så kommer du automatiskt tillbaka till MultiMailer som visar det redigerade MultiMailer-brevet
  

  

 
SamLogic