Tips: Hur du avlägsnar spärrade e-postadresser från en mailing-lista

Via menyalternativet Arkiv - Spärrlistor i MultiMailer kan du öppna någon av MultiMailers spärrlistor. En e-postadress som finns med i en spärrlista kommer inte att få några fler e-postmeddelanden från MultiMailer. Spärrlistan Permanent spärrlista innehåller alla e-postadresser som gjort en avregistrering av ditt nyhetsbrev.
 
Vanligtvis räcker det med att ha med de spärrade e-postadresserna i någon av spärrlistorna, men om du vill så kan du även avlägsna spärrade e-postadresser från en mailing-lista. Tipset nedan visar hur du kan avlägsna alla spärrade e-postadresser i den permanenta spärrlistan från en specifik mailing-lista:

1. Öppna den mailing-lista som du vill plocka bort e-postadresser ifrån.
2. Välj menyalternativet Arkiv - Spärrlistor - Permanent spärrlista.
3. Klicka på knappen Avlägsna från mailing-listan.
 

 
4. Klicka på Stäng.

Nu ska alla e-postadresser som finns i den permanenta spärrlistan ha avlägsnats från den inladdade mailing-listan. Du kan göra samma operation som ovan även för de andra två spärrlistorna i MultiMailer.

  
 
SamLogic