Tips: Hur du kopieringsskyddar ett Excel-dokument

I detta tips visar vi steg för steg hur du kan använda SamLogic RegGuard och SamLogic Visual Installer / Professional för att skydda en installation av ett Excel-dokument med hjälp av en unik licensnyckel. Innan du går vidare så rekommenderar vi att du läser den här snabbguiden på vår hemsida. Där ser du exempel på hur RegGuard och Visual Installer kan samverka.

För att testa detta tips så behöver du antingen en skarp version eller en demoversion av RegGuard och Visual Installer / Professional. Demoversioner av dessa program kan du hämta genom att följa anvisningarna på denna sida.

Nu börjar vi med själva tipset. Vi ska nu visa hur man med hjälp av en speciell guide i Visual Installer skapar ett skydd för ett Excel-blad:
 1. Välj menyalternativet "SamLogic RegGuard 2015" - "Öppna mapp - Exempel"
  i Windows Program-meny.

 2. Öppna mappen "VIP" och dubbelklicka på "Protected Excel Sheet.vip". Visual Installer öppnas med en projekfil som innehåller ett Excel-ark med alla skyddsinställningar är förvalda.

 3. Välj menyalternativet "Special" - "Registrering & Kopieringsskydd" - "Registrering & Kopieringsskydd - Guide"

 4. Klicka på knappen Nästa för att gå vidare i guiden.

 5. Kopieringskydd ska användas. Alternativet Jag vill kopieringsskydda mitt program ska vara markerad.

 6. Svarsnyckel ska användas. Alternativet Ja, jag vill ha hantering av en svarsnyckel också ska vara markerad.

 7. Datorunik licensnyckel ska inte användas. Alternativet Nej, ingen datorunik information ska adderas till licensnyckeln ska vara markerad.

 8. Klicka på Nästa. Inga alternativa registreringsmetoder ska erbjudas.

 9. Här anges en Internet-adress (URL) till en RegGuard ASP-sida som, sköter registreringen. I detta exempel ska följande användas: "https://www.samlogic-register.com/reg/samlogic/examples/register.asp". Den visas som default så du behöver bara klicka på Nästa.

 10. Här anges produktnamnet. I detta exempel används "Exempel 'Protected Excel Sheet'". Klicka på Nästa för att fortsätta.

 11. Klicka på Slutför.

 12. Öppna fliken Dialogrutor.

 13. Kontrollera att dialogrutorna Licensnyckel och Registrering & Kopieringsskydd (via Internet) är aktiverade.

Du har nu skapat en kopieringsskyddad installation av ett Excel-dokument, men du saknar licensnycklar till den. Startar du installationen så kommer du att stoppas av en dialogruta som frågar efter en licensnyckel. För att installationen ska kunna fortsätta måste en korrekt licensnyckel anges. Här nedan visar vi hur du skapar en serie unika licensnycklar.

För att skapa en textfil med unika licensnycklar gör du så här:
 1. Välj menyalternativet "Special" - "Registrering & Kopieringsskydd"  - "Skapa primtalsbaserade licensnycklar".

 2. Vid Artikel-ID (prefix) anger du ett prefix till nyckeln, tex "1001".

 3. Tryck på knappen Skapa nycklar.

 4. Ange hur många licensnycklar du vill skapa, tex "10".

 5. Tryck OK och därefter Ja.

 6. Tryck på knappen Spara samtliga nycklar.

 7. Ange ett filnamn för nyckelfilen, tex "Licensnycklar.txt", och välj Spara.

 8. Använder du ett demo så visas en informationsruta men har du en skarp version av programmet så skapas en licensnyckelfil.

 9. Klicka på Stäng.

Du kan nu testa installationen genom att välja Arkiv-Testa i Visual Installer och använda licensnyckeln: "1001-MKQT-JR74-CA8N-PPAB-3WS7"

Mer information om hur du kan öka skyddsnivån ytterligare finns beskrivet i handboken till RegGuard.

  
  
 
SamLogic