Tips: Så här skapar du ett USB-minne med AutoRun-stöd

Här nedan visar vi hur du adderar ett program till ett USB-minne som kommer att starta automatiskt när USB-minnet stoppas in i en USB-port. Steg-för-steg-exemplet kommer att placera filer direkt på USB-minnet, så innan du startar måste du stoppa in ett USB-minne i en USB-port på din dator. Exemplet förutsätter också att du har installerat USB AutoRun Creator i de datorer som ska ha AutoRun-stöd för USB-minnen.

Så här skapar du ett USB-minne med AutoRun-stöd

1. Starta USB AutoRun Creator.

2. Tryck på knappen Välj till höger om inmatningsrutan Program eller dokument som ska starta automatiskt (källsökväg).

3. Bläddra efter en programfil (EXE-fil) som du vill ska starta automatiskt på USB-minnet.

4. Till höger om inmatningsrutan Skapa i denna enhet eller mapp, tryck på knappen Bläddra.

5. I dialogrutan som öppnas, välj den enhetsbokstav som ditt USB-minne finns på. Har du bara ett USB-minne ansluten till datorn så kan du trycka på knappen USB-minne så väljs denna enhetsbokstav automatiskt.

6. Tryck OK. En enhetsbokstav kommer att visas i inmatningsrutan Skapa i denna enhet eller mapp.7. Tryck på knappen Skapa för att skapa. Alla nödvändiga filer kommer att kopieras till USB-minnet.

Detta var allt som behövdes! Du kan prova att detta fungerar genom att ta ut och stoppa in USB-minnet i datorns USB-port igen. Programmet bör starta automatiskt när du stoppar in USB-minnet. Du kan prova samma sak i en annan dator där du har installerat USB AutoRun Creator. Samma sak bör ske även där.

Fungerar även med dokument
Ovanstående steg-för-steg-exempel kan även användas för att öppna ett dokument automatiskt på ett USB-minne. Istället för en programfil så väljer du ett dokument vid steg 3 ovan.
  

  

 
SamLogic