Tips: Så här skapar du en AutoRun-meny för ett USB-minne

USB AutoRun Creator kan användas tillsammans med CD-Menu Creator för att skapa en AutoRun-meny för USB-minnen. När du skapar en AutoRun-meny för USB-minnen så kan du skapa den direkt från CD-Menu Creator - du behöver inte starta USB AutoRun Creator. Om du installerar USB AutoRun Creator i samma dator som CD-Menu Creator så kommer CD-Menu Creator att utökas med nya inställningar för skapande av AutoRun-menyer för USB-minnen.

Tipset nedan visar hur du skapar en AutoRun-meny via CD-Menu Creator. Tipset utgår ifrån att du har både CD-Menu Creator och USB AutoRun Creator installerad i samma dator. Innan du påbörjar tipset bör du även ha stoppat in ett USB-minne i en USB-port i din dator.

Så här skapar du en AutoRun-meny för ett USB-minne

1. Starta CD-Menu Creator.

2. Skapa en grundläggande meny, t ex med 2 knappar och en bakgrundsbild.

3. Tryck på knappen Skapa. Dialogrutan Skapa visas nu.

4. Till höger om inmatningsrutan Skapa i denna mapp, tryck på knappen Bläddra.

5. I dialogrutan som öppnas, välj den enhetsbokstav som ditt USB-minne finns på. Har du bara ett USB-minne ansluten till datorn så kan du trycka på knappen USB-minne så väljs denna enhetsbokstav automatiskt.

6. Tryck OK. En enhetsbokstav kommer att visas i inmatningsrutan Skapa i denna mapp.

7. Markera alternativet Lägg till AutoRun-stöd för USB-minnen.8. Tryck på knappen Skapa för att skapa en meny. Alla nödvändiga filer kommer att kopieras till USB-minnet.

Nu har du skapat en AutoRun-meny! Du kan prova att detta fungerar genom att ta ut och stoppa in USB-minnet i datorns USB-port igen. Menyn bör visas automatiskt när du stoppar in USB-minnet. Du kan prova samma sak i en annan dator där du har installerat USB AutoRun Creator. Samma sak bör ske även där.
  

  

 
SamLogic