Tips: Så här anger du en egen label och ikon för ett USB-minne

Om du vill ändra textetikett (label) och ikon för ett USB-minne kan du du göra det också med USB AutoRun Creator. Nedan visar vi hur du gör:

Så här anger du en egen label och ikon för ett USB-minne

1. Följ steg 1 till 9 i detta tips för att skapa ett grundläggande projekt.

2. Till höger om inmatningsrutan Ikon, tryck på knappen Välj.

3. Bläddra efter en ikonfil (ICO-fil) på din hårddisk.

4. I inmatningsrutan Etikett (label), skriv in en valfri text. Till exempel: "Mitt USB-minne".5. Tryck på knappen Skapa för att skapa.

Nu kan du prova resultatet genom att ta ut och stoppa in USB-minnet i datorns USB-port igen. Om du öppnar Windows Utforskare så kan du se att USB-minnet har fått en ny textetikett och en ny ikon.
  

  

 
SamLogic