Tips: Så här skapar du en AutoRun-meny för ett USB-minne

USB AutoRun Creator kan användas tillsammans med CD-Menu Creator för att skapa en AutoRun-meny för USB-minnen. När du skapar en AutoRun-meny för USB-minnen så kan du skapa den direkt från CD-Menu Creator - du behöver inte starta USB AutoRun Creator. Om du installerar USB AutoRun Creator i samma dator som CD-Menu Creator så kommer CD-Menu Creator att utökas med nya inställningar för skapande av AutoRun-menyer för USB-minnen.

Tipset nedan visar hur du skapar en AutoRun-meny via CD-Menu Creator. Tipset utgår ifrån att du har både CD-Menu Creator och USB AutoRun Creator installerad i samma dator. Innan du påbörjar tipset bör du även ha stoppat in ett USB-minne i en USB-port i din dator.

Så här skapar du en AutoRun-meny för ett USB-minne

1. Starta CD-Menu Creator.

2. Skapa en grundläggande meny, t ex med 2 knappar och en bakgrundsbild.

3. Tryck på knappen Skapa. Dialogrutan Skapa visas nu.

4. Till höger om inmatningsrutan Skapa i denna mapp, tryck på knappen Bläddra.

5. I dialogrutan som öppnas, välj den enhetsbokstav som ditt USB-minne finns på. Har du bara ett USB-minne ansluten till datorn så kan du trycka på knappen USB-minne så väljs denna enhetsbokstav automatiskt.

6. Tryck OK. En enhetsbokstav kommer att visas i inmatningsrutan Skapa i denna mapp.

7. Markera alternativet Lägg till AutoRun-stöd för USB-minnen.8. Tryck på knappen Inställningar till höger om alternativet Lägg till AutoRun-stöd för USB-minnen.

9. Markera alternativet Placera installationsprogrammet i följande mapp om det inte är markerat.

10. Tryck OK för att stänga dialogrutan.

11. Tryck på knappen Skapa för att skapa en meny. Alla nödvändiga filer kommer att kopieras till USB-minnet.

Nu har du skapat en AutoRun-meny! Du kan prova att detta fungerar genom att ta ut och stoppa in USB-minnet i datorns USB-port igen. Menyn bör visas automatiskt när du stoppar in USB-minnet.

Om du vill prova menyn på en annan dator så måste du aktivera AutoRun för denna dator först. Det enklaste sättet är att starta menyprogrammet på USB-minnet (MENU.EXE) och sedan trycka på knappen "Aktivera AutoRun" i menyn. Detta behöver bara göras en gång på datorn, därefter kommer datorn att ha stöd för AutoRun för USB-minnen som distribueras från dig. Knappen "Aktivera AutoRun" visas bara om AutoRun inte har aktiverats i en dator. Så om denna knapp inte syns i menyn så har datorn sannolikt redan fått AutoRun aktiverad.
  

  

 
SamLogic