Tips: Hur du infogar en ActiveX-komponent i Visual Basic 2005 och 2008

Med VB Super Library följer det med ett stort antal ActiveX-komponenter som kan användas till dina projekt. Dessa kan användas till både Visual Basic 6.0-projekt och Visual Basic 2002, 2003, 2005 och 2008-projekt. I exemplet nedan visar vi hur du adderar en ActiveX-komponent till ett Visual Basic 2005 eller 2008-projekt.

Så här gör du:

1. Skapa ett nytt projekt eller öppna ett befintlig VB-projekt
2. Högerklicka över Toolbox (dvs där alla aktiva komponenter finns)
3. Välj Choose items ur menyn som visas
4. Välj fliken COM Components i dialogrutan som öppnats
5. Kryssa för den komponent som du vill använda
    (alla komponenter i VB Super Library börjar med ”SamLogic…”)
6. Tryck OK
7. Komponenten ska nu hamna i Toolbox, troligtvis längst ned
8. Dra och släpp komponenten i det formulär som du vill använda den i

Därefter använder du komponenten på samma sätt som övriga komponenter i Visual Basic. Utvecklar du med Visual C# så kan du addera komponenter på samma sätt som beskrivits ovan.
  

  

 
SamLogic