Tips: Hur du infogar en kalender-ActiveX i Excel

ActiveX-komponenter kan inte enbart användas i programspråk såsom Visual Basic / Visual C++ eller på Internet utan de kan också utnyttjas i vanliga applikationsprogram såsom Excel, Word, Access mm.

Här nedan visar vi hur man kan infoga ActiveX-komponenten Calend ur SamLogic VB Super Library i ett formulär i Excel 2003. Vi visar också hur detta formulär kan fås att öppnas automatiskt när en användare aktiverar (öppnar) ett blad i kalkylarket.

Så här gör du:

1. Öppna Visual Basic Editor via Verktyg - Makro
2. Högerklicka över Project Explorer och välj Infoga Userform
3. Högerklicka över Verktygslådan och välj Fler kontroller.
4. Kryssa för SamLogic Calend Control och välj OK.
5. Dra objektet Calend från Verktygslådan och släpp det i formuläret


Nu har du infogat en ActiveX-komponent som heter Calend i ett formulär. Nu ska vi visa hur man kan knyta kod till detta formulär så att det öppnas automatiskt när ett kalkylark aktiveras:

1. Dubbelklicka på kalendern i formuläret.
2. Proceduren Calend1_DateSelected visas nu. Skriv in följande:

   Dim sYear As String, sMonth As String,
   sDay As String sYear = CStr(Calend1.SelYear)
   sMonth = CStr(Calend1.SelMonth)
   sDay = CStr(Calend1.SelDay)
   MsgBox "Markerat datum: " + sYear + "-" + sMonth + "-" _ + sDay

3. Dubbelklicka på Blad 1 i fönstret Projekt Explorer.
4. Välj objektet Worksheet och proceduren Activate. Lägg in följande kodrad:
UserForm1.Show

Nu har all nödvändig programkod skapats. Varje gång du öppnar Blad 1 kommer ett formulär med kalendern att visas och ifall du klickar på ett datum i kalendern visas en informationsruta (MsgBox) som informerar om vilket datum du klickat på.

   
  

 
SamLogic