Tips: Hur du skapar en automatisk programstart

I Visual Installer finns en egen flik som kan användas för att skriva data till registerdatabasen i Windows (Registry) i samband med en installation. I detta exempel visar vi hur du kan utnyttja en specialnyckel i denna flik för att få ett program att starta automatiskt nästa gång Windows startar. I exemplet ska vi få programmet Anteckningar (Notepad.exe) att starta automatiskt nästa gång Windows startas om.
 
Så här gör du:

1. Starta Visual Installer och skapa ett nytt projekt.
2. Välj fliken Registry.
3. Skriv in nedanstående rad i den stora inmatningsrutan:
 
    KEY_STARTUP_RUNONCE : Anteckningar = %WINDIR\Notepad.exe
 

 
4. Skapa en installation och provkör den.

Användning av specialnyckeln
KEY_STARTUP_RUNONCE innebär att Anteckningar endast kommer att startas vid nästa datorstart. Vid nästföljande datorstarter är informationen i Registry bortplockad och Anteckningar kommer inte längre att köras vid datorstart. Ska Anteckningar starta varje gång Windows startar om så kan specialnyckeln KEY_STARTUP_RUN användas istället (på samma sätt som ovan).

Mer information om Visual Installers specialnycklar hittar du i programhjälpen (i fliken Registry klickar du på hjälpknappen [?] vid programmets knapprad och sedan klickar du på länken
"Special-variabler, -kommandon och -nycklar" i hjälpdokumentet).

  

  

 
SamLogic