SLTwitCtrl - SamLogic Twitter ActiveX-komponent      (Filnamn: SLTWITCTRL.OCX)
 

 

Twitter
Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg på Internet som låter användare skriva och läsa korta textbaserade meddelanden. Varje meddelande, som kan vara högst 140 tecken lång, kallas för en "tweet" och kan även innehåller webbadresser som öppnar upp webbsidor på Internet, eller andra meddelanden på Twitter.

SLTwitCtrl är en ActiveX-komponent (ActiveX-kontroll) från SamLogic Software som låter dig hantera Twitter från din mjukvara, till exempel från ditt skrivbordsprogram. Med SLTwitCtrl kan du posta meddelanden till Twitter direkt från din applikation. Du behöver inte öppna en webbsida för detta. ActiveX-komponenten kommunicerar med Twitter via Twitters REST API.

SLTwitCtrl kan också förkorta webbadresser i meddelanden genom att använda den välkända tjänsten Bitly. Som nämndes ovan så kan ett twittermeddelande innehålla en webbadress, men begränsningen på 140 tecken gör det svårt att lägga in långa adresser i ett meddelande, Men genom att använda en förkortningstjänst så kommer inte webbadressen att ta upp så många tecken i twittermeddelandet. Ett alternativ till att använda Bitly är att låta Twitter förkorta webbadressen i twittermeddelande. Det är valfritt vilken av dessa tjänster som ska användas för att förkorta adresser.
 
Innan du kan använda Twitter-komponenten i din applikation så måste du registrera din applikation på Twitter. Det är en enkel process och du kan öppna denna sida för att få mer information.
 
Nedan listar vi upp alla egenskaper och metoder som ingår i ActiveX-kontrollen SLTwitCtrl.

 
 
Egenskaper
 
Namn Typ Beskrivning
AppName String Specificerar namnet på din applikation. Detta namn måste vara exakt likadant som det namn som du registrerade på Twitter.
.
BitlyAPIKey String Endast om du använder förkortningstjänsten Bitly. Din API-nyckel på Bitly.
.
BitlyUsername String Endast om du använder förkortningstjänsten Bitly. Ditt användarnamn på Bitly.
.
ConsumerKey String Specificerar din "consumer key" för din applikation.
.
ConsumerSecret String Specificerar din "consumer secret" för din applikation.
 .
Password String Specificerar lösenordet för det konto på Twitter som ska ta emot ditt meddelande. Detta kan vara vilket konto som helst.
 .
ReuseToken Boolean Om denna egenskap är satt till True så kommer komponenten att återanvända information när den ska logga in på ett Twitter-konto. Detta snabbar upp inloggningsprocessen något och medför att meddelanden kan skickas fortare.
.
Username String Specificerar användarnamnet för det konto på Twitter som ska ta emot ditt meddelande. Detta kan vara vilket konto som helst.
 .

Metoder
 
Metodnamn och beskrivning

Skicka meddelanden

TwitPostMessage (ByVal sMessage As String) As Boolean

Skickar ett meddelande till Twitter. Meddelandet som ska skickas specificeras via parametern sMessage. Metoden returnerar True om allt gått bra, och False vid fel. Om ett fel inträffar så kan mer information erhållas genom metoderna TwitGetLastError och TwitGetLastResponse.

Förkortning av webbadresser

TwitShortenURL (ByVal sURL As String, ByVal iService As Integer) As String

Förkortar en webbadress som anges via parametern sURL. Metoden returnerar den förkortade webbadressen. Parametern iService anger vilken förkortningstjänst som ska användas. Just nu stöds endast tjänsten Bitly, vilket väljs genom att ange 1 för denna parameter.

TwitShortenURLInMessage (ByVal sMessage As String, ByVal iService As Integer) As String

Förkortar en webbadress i ett meddelande som specificeras via parametern sMessage. Metoden returnerar ett uppdaterat meddelande med en förkortad webbadress. Hittas ingen webbadress i meddelandet så förblir meddelandet oförändrat. Parametern iService anger vilken förkortningstjänst som ska användas. Se metoden TwitShortenURL för mer information.

TwitGetURLsFromMessage (ByVal sMessage As String, sURL1 As String, sURL2 As String)

Plockar ut webbadresser från ett twittermeddelande. Upp till 2 webbadresser kan hämtas med denna metod. Webbadresserna returneras via parametrarna sURL1 och sURL2.

Felhantering

TwitGetLastError () As Long

Returnerar felkod för senast inträffade fel i ActiveX-kontrollen. Om metoden returnerar 0 så finns det inget fel att rapportera. Om felkoden är > 1000 så returnerade Twitters API ett fel och du kan anropa metoden TwitGetLastResponse för att få mer information. En lista med möjliga felkoder finns på denna webbsida.

TwitGetLastResponse (ByVal sReplyMessage As String)

Returnerar senaste svar från Twitters API. Om det inträffar ett fel under kommunikationen med Twitter så kan du anropa denna metod för att se vilket meddelande som Twitter returnerade. Meddelandet är lagrat i formatet XML.
  


Exempel på användning
 
På denna webbsida finns kodexempel i Visual Basic som visar hur ActiveX-kontrollen SLTwitCtrl kan användas.


Distribution / Installation
 
På denna webbsida beskriver vi hur SLTwitCtrl-kontrollen ska installeras i slutanvändarens dator, samt listar upp vilka filer som måste distribueras med ditt projekt om Twitter-kontrollen ingår där.
  
  
   
   
    
Systemkrav
Denna ActiveX-kontroll kan användas i Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7-10. Den kan även användas i alla server-versioner av Windows fr o m Windows 2000 Server. Kontrollen kan användas i alla programspråk och utvecklingsplattformar som stöder ActiveX-tekniken. ActiveX-kontrollen SLTwitCtrl stöder REST v1.1 (vilket är den API som Twitter använder just nu).
 
SamLogic