Landsfiler
 

    
Texter och helgdagar till kalendern finns specificerade i externa datafiler, sk landsfiler. Datafilerna är av textformat och kan anpassas enkelt till nya länder. Landsfiler för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England och USA följer redan med. Dessa finns i mappen "\VBSL2012\CountryFiles" på din hårddisk. Finns ingen landsfil specificerad i kalendern används engelska texter och inga helgdagar visas. Här nedan visas hur en landsfil är uppbyggd:
  
 
[Info] ; Generell information, läses inte in av kontrollen
Desc = Country file for Calendar ActiveX
Country =

[Data]
UseBuiltInHolidays =
; Om inbyggda rutiner för helgdagsberäkning ska användas (1=Ja, 0=Nej)
NrStaticHolidays =  
; Antal fasta helgdagar i denna fil
NrDynamicHolidays =  ; Antal flytande helgdagar i denna fil

[Today]
TodayStr =  
; Tipstext som informerar om att detta är dagens datum (tex "Idag")
DateFormat =
; Hur datum ska visas, 1 = MM/DD/YYYY, 2 = DD/MM/YYYY, 3 = YYYY-MM-DD, 4 = DD.MM.YYYY

[MonthNames]
; Namn på månader (tex Januari)
M1 =
M2 =
M3 =
M4 =
M5 =
M6 =
M7 =
M8 =
M9 =
M10 =
M11 =
M12 =

[WeekDayNames]
; Namn på veckodagar (två bokstäver, tex Må)
D1 =
D2 =
D3 =
D4 =
D5 =
D6 =
D7 =

[UseBuiltInHolidays]
; Om inbyggd helgberäkning ska användas för specifik helg (1=Ja, 0=Nej)
NewYearsDay =       
; Nyårsdagen
Epiphany =          
; Trettondagen
HolyThursday =      
; Skärtorsdagen
GoodFriday =        
; Långfredagen
EasterEve =         
; Påskafton
EasterSunday =      
; Påskdagen
EasterMonday =      
; Annandag påsk
LaborDay =          
; Första Maj
AscensionThursday = 
; Kristi Himmelfärdsdag
WhitsunEve =        
; Pingstafton
Whitsunday =        
; Pingstdagen
Whitmonday =        
; Annandag Pingst
MidsummersEve =     
; Midsommarafton
MidsummersDay =     
; Midsommardagen
AllSaintsDay =      
; Alla Helgons dag
ChristmasEve =      
; Julafton
ChristmasDay =      
; Juldagen
BoxingDay =         
; Annandag jul  
NewYearsEve =       
; Nyårsafton
GreatPrayerDay =    
; Stora Bededag (Danmark)
ShowUKHolidays =     ; Special. Om dynamiska inb. helgdagar specifika för England ska visas.
ShowUSAHolidays =    ; Special. Om dynamiska inb. helgdagar specifika för USA ska visas

[BuiltInHolidaysTipText]
; Tipstext för inbyggda helgdagar (tex Nyårsafton)
NewYearsDay =
Epiphany =
HolyThursday =
GoodFriday =
EasterEve =
EasterSunday =
EasterMonday =
LaborDay =
AscensionThursday =
WhitsunEve =
Whitsunday =
Whitmonday =
MidsummersEve =
MidsummersDay =
AllSaintsDay =
ChristmasEve =
ChristmasDay =
BoxingDay =
NewYearsEve =
GreatPrayerDay =

[StatHol1]
; Fast helgdag nr 1 (månad, dag och tipstext)
Month =
Day =
TipText =

[StatHol2]
; Fast helgdag nr 2
Month =
Day =
TipText =

[StatHol3]
; Fast helgdag nr 3
osv...

[DynHol1]
; Dynamisk helgdag nr 1  (år, månad, dag och tipstext)
Year =
Month =
Day =
TipText =

[DynHol2]
; Dynamisk helgdag nr 2
Year =
Month =
Day =
TipText =

[DynHol3]
; Dynamisk helgdag nr 3
osv...
  
  
Värdenamnet UseBuiltInHolidays i sektionen Data stänger av/på användning av kalenderns egna helgdags-funktioner. Är användningen avstängd måste du själv specificera eventuella helgdagar via sektionerna StatHolx och DynHolx samt ange antal skapade helgdagar via värdenamnen NrStaticHolidays och NrDynamicHolidays i sektionen Data.

Använder du de inbyggda funktionerna för helgdagar kan du stänga av/på visning av enskilda helgdagar i sektionen UseBuiltInHolidays. En etta (1) efter ett värdenamn aktiverar den helgdagen och en nolla (0) stänger av den helgdagen. Helgdagar som är aktiverade visas med röd text i kalendern. Tipstext för helgdagen visas också ifall motsvarande tipstext finns specificerad i sektionen BuiltInHolidaysTipText.

Månadsnamn och veckodagsnamn specificeras via sektionerna MonthNames och WeekDayNames. Veckodagsnamn bör bestå av högst två bokstäver, tex "Må", pga det begränsade utrymmet i kalendern. Månadsnamn kan vanligtvis visas med kompletta namn.

Sektionen Today specificeras vad som ska visas i tipstexten när muspekaren befinner sig över dagens datum. Värdenamnet TodayStr kan innehålla en generell text, tex "Idag", och DateFormat specificerar vilket format som datumet ska visas i tipstexten. Kan vara en av följande fyra värden:

1 = MM/DD/YYYY  (Europeiskt generellt format)
2 = DD/MM/YYYY  (Amerikanskt format)
3 = YYYY-MM-DD  (ISO 8601 / Svenskt)
4 = DD.MM.YYYY  (Tyskt format)
 
 
  
SamLogic