ActiveX: SLAlarm      (Filnamn: SLALARM.OCX)
 

    
SLAlarm är en komponent där du kan aktivera händelser vid vissa bestämda datum och klockslag.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
Activated Boolean Aktiverar/avaktiverar alarm-kontrollen. Sätts egenskapen till False kommer inga alarm-händelser att skickas, även om datum och klockslag överensstämmer.
.
IgnoreDate Boolean Sätts denna egenskap till True kommer endast klockslaget att användas i en adderad datum-variabel. Vill du att en alarm-händelse ska aktiveras varje dag vid samma klockslag sätter du denna egenskap till True. Har denna egenskap värdet False måste båda datum och klockslag överensstämma för att en alarm-händelse ska aktiveras.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Alarm Denna händelse sänds när nuvarande klockslag och eventuellt datum överensstämmer med nuvarande. Denna egenskap har en parameter (ID) som indikerar vilket av de adderade tiderna som överenstämmer.
.
 
 
Metoder
 

Add (DateTime As Date, ID As Integer) As Boolean

Adderar klockslag och eventuellt datum till listan med alarm. Parametern DateTime innehåller den tid och datum som ska adderas. Parametern ID är ett id du kan använda för att identifiera en adderad alarm-tidpunkt. När ett alarm utlöses aktiveras händelsen Alarm och ID används som inparameter i denna händelse. På så sätt vet du vilken av de adderade alarm-tidpunkterna som aktiverats.

Clear ()

Avlägsnar alla adderade alarm-tidpunkter.

.


Exempel

Följande exempel adderar två tidpunkter då en alarm-händelse ska utlösas. Både datum och klockslag måste överensstämma för att alarm-händelsen ska aktiveras.

Dim DT As Date

DT = "2009-09-28 17:00"   ' Tidpunkt 1
SLAlarm1.Add DT, 1
DT = "2009-09-28 19:00"  
' Tidpunkt 2
SLAlarm1.Add DT, 2
SLAlarm1.IgnoreDate = False

Private Sub SLAlarm1_Alarm(ByVal ID As Integer)
    MsgBox "Alarm nr " + CStr(ID), 0, "Alarm"
End Sub
  
  

SamLogic