ActiveX: CalendSw      (Filnamn: SLCALSW.OCX)
 

  
CalendSw är en svenskanpassad kalender som visar helgdagar, veckonummer och annan datuminformation. Kalendern visar även aktuell tid. Kalendern kan visas med flera olika stilar och knappar. Den använder också bitmappar för att symbolisera vissa helger.

Man kan bläddra fram och tillbaka månadsvis genom att klicka på knapparna "<" och ">" och man kan bläddra fram och tillbaka årsvis genom att klicka på knapparna "<<" och ">>". Man väljer ett datum genom att klicka med vänster musknapp över datumet. Det valda datumet kommer att visas med en tredimensionell ram. Dagens datum visas med en blå ram. Klickar man med höger musknapp över ett datum visas fakta om den dagen. Viktiga helger och specialdagar kan visas med tipstext när användaren för muspekaren över detta datum.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).


Egenskaper
  
Namn Datatyp Beskrivning
AllowInfoBox Boolean Bestämmer om en informationsruta ska visas när man trycker ned höger musknapp över ett datum. I informationsrutan visas fakta om det aktuella datumet samt hur många dagar och veckor det är dit. Sätts AllowInfoBox till True visas denna ruta. Exempel på ruta: 


.
AllowSelection Boolean Bestämmer om man ska kunna välja datum med musen eller ej. True medför att man kan välja datum. False medför att man endast kan bläddra i kalendern och ingen markering kommer att synas.
.
BackColor Color Sätter ny bakgrundsfärg för kalendern. Standardfärgen är ljusgrå.
.
BorderColor Color Sätter ny ramfärg för kalendern. 
.
Month Integer Sätter eller läser aktiv månad i kalendern. Den aktiva månaden är den månad som visas visuellt i kalendern.
.
SelDay Integer Sätter eller läser markerad dag. Det markerade datumet kommer att ha en tredimensionell ram runt sig.
Om användaren markerar ett datum (genom att klicka över den med musen) kommer händelsen DateSelected att inträffa. Genom att läsa av SelDay, SelMonth och SelYear kan man avläsa detta datum.
.
SelMonth Integer Sätter eller läser markerad månad.
.
SelWeekNr Integer Returnerar veckonummer för ett markerat datum.
.
SelYear Integer Sätter eller läser markerat år.
.
ShowTips Boolean Anger om tipstext ska visas när användaren för muspekaren över en helg, specialdag eller dagens datum. Är datumet en helg eller en specialdag visas namnet på den dagen i en liten textruta (tex "Julafton"). Befinner sig muspekaren över dagens datum visas dagens datum i tipsrutan (tex "1999-07-29").
.
Style Integer Bestämmer vilken stil kalendern ska använda. Kan vara en av följande:

0 - NoButtons      (visa inga knappar i kalendern)
1 - TwoButtons    (visa två knappar i kalendern, "<" och ">")
2 - ThreeButtons  (visa tre knappar i kalendern, "<", ">" och "Idag")
3 - FiveButtons    (visa fem knappar i kalendern, "<", ">", "<<", ">>" och "Idag")
.
Year Integer Sätter eller läser aktivt år i kalendern.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kalendern.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kalendern.
.
Visible Boolean Anger om kalendern ska vara synlig eller osynlig.
.
  
  
Händelser
 
Namn Beskrivning
DateChanged Denna händelse sänds när användaren byter månad eller år. Egenskaperna Month och Year kan avläsas för att erhålla aktuella värden.
.
DateSelected Denna händelse sänds när användaren markerar ett datum i kalendern genom att klicka på den med musen. Se egenskapen SelDay för mer information.
.
  
  
SamLogic