ActiveX: Clock      (Filnamn: SLCLOCK.OCX)
 

      
 
Clock är en klocka som visar aktuell tid. Tiden kan visas både analogt (med visare) och digitalt (med siffror). Klockan innehåller även en alarmfunktion som kan utlösa en händelse vid en viss tidpunkt. Tiden avläses från datorns systemklocka. Genom att välja en bild som bakgrund kan en fotorealistisk analog klocka skapas.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 

Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
AHour Integer Sätter eller läser timme för alarm.
.
Alarm Boolean Aktiverar eller stänger av klockans inbyggda alarmfunktion. Är alarmet aktiverat (Alarm = True) kommer händelsen Alarm att utlösas när tiden överensstämmer med egenskaperna AHour, AMinute och ASecond. För en beskrivning av händelsen Alarm, se längre ned på den här sidan.
.
Alignment Integer Anger justering för siffrorna i den digitala klockan. Har ingen effekt på den analoga klockan. En av följande värden kan användas:

0 - LeftJustify   (vänsterjustera siffrorna)
1 - Center       
(centrera siffrorna)
.
AMinute Integer Sätter eller läser minut för alarm.
.
AnalogTextColor Color Sätter textfärg för siffror i den analoga klockan.
.
ASecond Integer Sätter eller läser sekund för alarm.
.
BackgroundPicture Picture Väljer en bakgrundsbild till klockan. Kan användas för att skapa en fotorealistisk klocka.
.
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg för klockan.
.
ClockType Integer Anger om klockan ska vara digital eller analog. Kan vara en av följande värden:

0 - Digital    (visa en digital klocka med siffror)
1 - Analog
   (visa en analog klocka med visare)
.
Font Font Sätter teckensnitt för texter som visas i klockan. Detta gäller både för den digitala och analoga klockan.
.
ForeColor Color Sätter förgrundsfärg för klockan.
.
Hour Integer Returnerar timme.
.
InnerColor Color Sätter bakgrundsfärg för den analoga klockans insida. Har ingen effekt på den digitala klockan.
.
LenHourHand Integer Anger längd på timvisare (i pixels). Sätts egenskapen till 0 beräknas längden matematiskt.
.
LenMinuteHand Integer Anger längd på minutvisare (i pixels). Sätts egenskapen till 0 beräknas längden matematiskt.
.
LenSecondHand Integer Anger längd på sekundvisare (i pixels). Sätts egenskapen till 0 beräknas längden matematiskt.
.
Minute Integer Returnerar minut.
.
Second Integer Returnerar sekund.
.
ShowSeconds Boolean Anger om även sekunder ska visas på klockan, förutom timmar och minuter. Denna egenskap sätts till True om sekunder ska visas. Detta gäller både för den analoga och digitala klockan.
.
ToolTipText String Här anger du eventuell tipstext som ska visas när musmarkören svävar över kontrollen.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för klockan.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för klockan.
.
Visible Boolean Anger om klockan ska vara synlig eller osynlig. Är klockan osynlig kan ändå dess alarmfunktioner utnyttjas och tiden avläsas.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Alarm Sänds när klockans alarm går. Det inträffar när egenskaperna AHour, AMinute och ASecond är lika med aktuell tid och egenskapen Alarm har värdet True.
.
DBlClick Sänds när användaren dubbelklickar i klockan.


Exempel (VB 6.0)
 

' Visa en analog klocka
Clock1.ClockType = Analog
' Ladda in bakgrundsbild till klockan
Clock1.BackgroundPicture = LoadPicture("C:\Bilder\Klocka-Bakgrundsbild.bmp")
' Visa sekundvisare i klockan
Clock1.ShowSeconds = True


Exempel (VB.NET)
 

' Visa en analog klocka
AxClock1.ClockType = 1
' Ladda in bakgrundsbild till klockan
AxClock1.BackgroundPicture = System.Drawing.Image.FromFile("C:\Bilder\Klocka-Bakgrundsbild.bmp")
' Visa sekundvisare i klockan
AxClock1.ShowSeconds = True
   
  

SamLogic