ActiveX: SLHiResTimer      (Filnamn: SLHIRTIM.OCX)
 

    
Med ActiveX-komponenten SLHiResTimer kan du göra tidmätningar med mycket hög precision. Den vanliga timern i Visual Basic har bara en noggrannhet på 55 ms (0.055 s) men SLHiResTimer har en noggrannhet på en mikrosekund (0.000001 s)! Detta ger mycket noggranna mätresultat och är mycket användbart när kraven på hög precision är stora.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Long ersättas med Integer (32 bitar) och Currency ska ersättas med Long (64 bitar). 
 
  
 
Metoder
 

Start ()

Startar en högprecisionstidmätning. Avläsning av hittils förfluten tid utförs med metoden GetElapsedTime.

GetElapsedTime () As Long

Returnerar förfluten tid i mikrosekunder sedan anrop av metoden Start.

GetFrequency () As Currency

Returnerar den frekvens som den inbyggda högprecisions-timern arbetar med. Frekvensen returneras i antal "tickar" per sekund.
 
Komponenten utnyttjar högprecisions-räknare i systemet för tidmätningen och på vissa äldre datorsystem kan stöd för detta saknas. Om så är fallet returnerar denna metod 0.
 


Exempel

Private Sub CommandStart_Click() ' Starta
    SLHiResTimer1.Start
    Label1 = "Har nu startat!"
End Sub

Private Sub CommandRead_Click()
' Avläs aktuellt värde
    Dim X As Long
    X = SLHiResTimer1.GetElapsedTime()
    Label1 = "Hittils har det gått " + CStr(X) + " mikrosekunder."
End Sub
  
  

SamLogic