ActiveX: HyperLink      (Filnamn: SLHYPER.OCX)
 

    
Med komponenten HyperLink kan du skapa en hyperlänk i ett formulär. Denna hyperlänk kan användas för att t ex öppna en Internetsida eller öppna ett e-postprogram med en specificerad mottagaraddress.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
AutoSize Boolean Anger om kontrollens dimensioner ska anpassas efter textutrymmet.
.
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg.
.
Font Font Sätter teckensnitt för text som visas i kontrollen.
.
HooverColor Color Anger vilken färg som texten visas i när musmarkören svävar över hyperlänken.
.
HyperLink String Här anger du en URL-adress eller en mail-adress. Anges en mailaddress måste du inleda texten med "mailto: ".
.
NormalColor Color Anger vilken färg som texten visas i när musmarkören inte befinner sig över hyperlänken.
.
Text String Här anger du den text som ska visas i kontrollen.
.
ToolTipText String Här anger du eventuell tipstext som ska visas när musmarkören svävar över kontrollen.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
ErrorOccured Sänds när ett fel inträffar när användaren trycker på en hyperlänk.
.
HyperLinkClicked Sänds när användaren klickar på en hyperlänk.
 


Exempel

HyperLink1.Text = "SamLogic hemsida"
HyperLink1.ToolTipText = "Glöm inte att besöka SamLogic's hemsida!"
HyperLink1.Hyperlink = "www.samlogic.com"
HyperLink1.AutoSize = True
  
  

SamLogic