ActiveX: TextAutoScroll      (Filnamn: SLSCTEXT.OCX)
 

    
VB Super Library 2010 - TextAutoScroll ActiveX - rullar text steglöst åt vänster eller höger i ditt program... 
 
Med kontrollen TextAutoScroll kan du lägga in text som automatiskt rullar (scrollar) åt vänster eller höger i ett fönster i ditt program. Rullningen är helt steglös och du kan reglera farten på rullningen. Du kan ändra textfärg och bakgrundsfärg samt teckensnitt.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).  
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärgen i kontrollen.
.
DeltaStepX Integer Anger hur många pixels (bildpunkter) som texten ska förflyttas per uppdatering. Ju högre värde desto snabbare förflyttning.
.
DeltaX Integer Anger nuvarande X-position för texten i kontrollen. Enheten är alltid pixels.
.
Direction Integer Anger åt vilket håll texten ska rulla (vänster eller höger). Kan vara en av följande värden:

  0 - dirLeft
  1 - dirRight
.
Font Font Bestämmer teckensnitt för texten i kontrollen.
.
Text String Här skriver du in den text som ska rullas.
.
TextColor Long Sätter textfärg för texten som ska rullas.
.
UpdateInterval Integer Anger tiden i millisekunder som ska förflyta mellan två uppdateringar. Det lägsta värdet är 55 ms på de flesta datorer pga av begränsningar i systemet. Farten på rullningen kan också höjas genom att öka värdet på DeltaStepX.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.


Exempel

'Text som ska rullas
TextAutoScroll1.Text = "VB Super Library"
' Sätt riktning till vänster
TextAutoScroll1.Direction = dirLeft
' Sätt bakgrundsfärg till svart och förgrundsfärg till rött
TextAutoScroll1.BackColor = RGB(0, 0, 0)
TextAutoScroll1.TextColor = RGB(255, 0, 0)
' Sätt stegvärde till 2 (förflytta 2 pixels per uppdatering)
TextAutoScroll1.DeltaStepX = 2
' Uppdatera var 55:e millisekund (lägsta värde för de flesta datorer)
TextAutoScroll1.UpdateInterval = 55
' Sätt startposition till höger om kontrollen (utanför visuella delen)
TextAutoScroll1.DeltaX = (TextAutoScroll1.Width + 1) / Screen.TwipsPerPixelX
  
  

SamLogic