ActiveX: TextAutoScrollY      (Filnamn: SLSCTEXY.OCX)
 

    
 

Med kontrollen TextAutoScrollY kan du skapa text som automatiskt rullar (scrollar) uppåt i en specificerad ruta, likt sluttexterna i filmer. Rullningen är helt steglös och du kan reglera farten på rullningen. Du kan lägga in en bakgrundsbild och ändra utseende på texten.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärgen i kontrollen.
.
DeltaStepY Integer Anger hur många pixels (bildpunkter) som texten ska förflyttas per uppdatering. Ju högre värde desto snabbare förflyttning.
.
DeltaY Integer Anger nuvarande Y-position för texten i kontrollen i förhållande till komponentrektangelns nedre del. Värdet är alltid ett tal mindre eller lika med noll. Enheten är pixels.
.
Font Font Bestämmer teckensnitt för texten i kontrollen.
.
Picture Picture Specificerar bakgrundsbild som ska visas bakom texten.
.
Text String Här skriver du in den text som ska rullas.
.
TextAlignment Integer Anger hur texten ska justeras inom kontrollen. Kan vara vänsterjusterad, centrerad eller högerjusterad. Egenskapen kan sättas till en av följande värden:
 
  0 - AlignLeft
  1 - AlignCenter
  2 - AlignRight
.
TextColor Long Sätter textfärg för texten som ska rullas.
.
UpdateInterval Integer Anger tiden i millisekunder som ska förflyta mellan två uppdateringar. Det lägsta värdet är 55 ms på de flesta datorer pga av begränsningar i systemet. Farten på rullningen kan också höjas genom att öka värdet på DeltaStepY.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.


Exempel

'Text som ska rullas
TextAutoScrollY1.Text = "VB Super Library 2010" + Chr(13) + Chr(10) + "Tilläggsverktyg för Visual Basic"
' Sätt bakgrundsfärg till svart och textfärg till rött
TextAutoScrollY1.BackColor = RGB(0, 0, 0)
TextAutoScrollY1.TextColor = RGB(255, 0, 0)
' Sätt stegvärde till 1 (förflytta 1 pixel per uppdatering)
TextAutoScrollY1.DeltaStepY = 1
' Uppdatera var 55:e millisekund (lägsta värde för de flesta datorer)
TextAutoScrollY1.UpdateInterval = 55
' Sätt startposition till längst ned i kontrollen
TextAutoScrollY1.DeltaY = 0
  
  

SamLogic