ActiveX: TimeZone      (Filnamn: SLTIMZON.OCX)
 

    
 

TimeZone är en ActiveX-komponent som visar vad klockan är runt om i världen. Kontrollen tar hänsyn till sommartid och vintertid i de olika länderna. Upp till 10 länder kan visas samtidigt i kontrollen. Referenslandet (landet mot vilken tidsskillnaden beräknas mot) kan förändras. Kontrollen stödjer 133 länder. Här nedan beskrivs alla egenskaper och metoder som kontrollen innehåller.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg för kontrollen.
.
BorderStyle Integer Sätter ram-typ för kontrollen. Kan vara en av följande värden:

  0 - brd3DInset : Nedsjunken 3D
  1 - brd3DRaised : Upphöjd 3D
  2 - brdBlackFrame : Svart ram
  3 - brdNone : Ingen ram
.
Country1..Country10 Integer Via egenskaperna Country1, Country2 tom Country10 väljer du ett land för respektive klocka i kontroll-fönstret. Du anger landsnumret för det land du vill använda. För en lista på möjliga länder klicka här.
.
CountryRef Integer Referensland varifrån tidsdifferenserna ska räknas ifrån. Du anger landsnumret för det land du vill använda som referensland. För en lista på möjliga länder klicka här.
.
CtyRefTextColor Color Sätter textfärg för referensland i kontrollen.
.
DecorLine Boolean Stänger av/på horisontell dekorlinje.
.
DigitBackColor Color Sätter backgrundsfärg för klockorna.
.
DigitColor Color Sätter förgrundsfärg för klockorna.
.
Font Font Väljer teckensnitt för all text i kontrollen
.
Language Integer Väljer vilket språk vissa texter i kontrollen ska använda. Kan vara en av följande värden:

  0 - lngEnglish : Engelsk text
  1 - lngSwedish : Svensk text
.
NumCountries Integer Specificerar antal länder (klockor) som ska visas i kontrollen. Kan vara mellan 1 till 10.
.
Picture Integer Specificerar vilken bild som ska visas uppe till höger på kontrollen.
.
TextColor Color Sätter färg för landstexter i kontrollen.
.
TimeDiffColor Color Sätter textfärg för text som anger tidsdifferensen till de olika länderna.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Metoder
 

GetCountryName (CountryNr As Integer) As String

Returnerar namnet som en textsträng för det land som specificeras via inparametern CountryNr. Inparametern måste vara ett giltigt landsnummer. Vid felaktigt invärde returnerar funktionen en tom sträng ("").

GetTimeZoneDiff (CountryNr As Integer) As Integer

Returnerar skillnaden i minuter mellan referenslandet (som anges via egenskapen CountryRef) och det land som specificeras via inparametern CountryNr. Inparametern måste vara ett giltigt landsnummer. Funktionen justerar differensen efter eventuella sommartider i respektive länder. Vid felaktigt invärde på CountryNr returnerar funktionen 0.

GetTimeZoneTime (CountryNr As Integer, Hour As Integer, Minute As Integer)

Returnerar aktuell tid vid ett land som specificeras via inparametern CountryNr. Denna inparameter måste vara ett giltigt landsnummer. Tiden (timme och minut) returneras via parametrarna Hour och Minute.
.


Exempel

TimeZone1.NumCountries = 8                ' Sätt antal länder till 8
TimeZone1.Country1 = tzUSA_Washington     ' Land 1 = USA Washington
TimeZone1.Country2 = tzUSA_SanFrancisco   ' Land 2 = USA San Francisco
TimeZone1.Country3 = tzEngland            ' Land 3 = England
TimeZone1.Country4 = tzJapan              ' Land 4 = Japan
TimeZone1.Country5 = tzHongkong           ' land 5 = Hongkong (Kina)
TimeZone1.Country6 = tzBrazil             ' Land 6 = Brasilien
TimeZone1.CountryRef = tzSweden           ' Referensland är Sverige
TimeZone1.Language = lngSwedish           ' Alla texter på svenska
  
  

SamLogic