ActiveX: CalendToday      (Filnamn: SLTODAY.OCX)
 

  
          
 
CalendToday är en komponent som visar dagens datum i form av en "ryckbar" kalender. Röda dagar visas med röd text, övriga dagar med svart text (alternativt med en färg som du själv anger). Storleken på kalendern och teckensnittet kan ändras fritt. Teckensnitts-storleken anpassar sig automatiskt efter kalenderns dimensioner. Ett skalbart TrueType-typsnitt bör alltid användas för att både bredd och höjd för teckensnittet ska anpassa sig efter kalenderns storlek. Kalendern visar svenska texter och svenska helgdagar.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg för kalendern. 
.
BackgroundPicture Picture Väljer en bakgrundsbild till kalendern. Kan användas för att skapa en mer fotorealistisk kalender.
.
Factor Double Anger en faktor som ska multipliceras till teckenstorleken för att förminska eller förstora teckenstorleken jämfört med normalstorleken. Faktorn kan anges med decimaler, tex 1,005.
.
Font Font Väljer teckensnitt för texten i almanackan. Endast teckensnittsnamnet används, övriga attribut ignoreras. Storleken på teckensnittet beror på almanackans storlek samt värdet på egenskapen Factor.
  .
ShadowColor Color Sätter färg på skugga. 
.
ShadowWidth Integer Sätter bredd på skugga. 
.
SheetColor Color Sätter färg på kalenderblad. 
.
TextColor Color Specifierar textfärg för all text som visas i kalendern. Undantag är helgdagar då all text alltid visas i rött.
.
ToolTipText String Här anger du eventuell tipstext som ska visas när musmarkören svävar över kontrollen.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen. Teckensnittet anpassar sig automatiskt efter bredden och höjden.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
DBlClick Sänds när användaren dubbelklickar i kalendern.
.

  

SamLogic