ActiveX: XGauge      (Filnamn: SLXGAUGE.OCX)
 

    
 
 
XGauge är en grafisk visarmätare med nivåminnen för max-, min- och startvärde. Man har stor kontroll över hur mätaren ska graderas och dess utseende. Här nedan beskrivs alla egenskaper och händelser i denna kontroll.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
AboveColor Color Specificerar den färg som ska visas för positiva värden (Value > 0).
.
BackColor Color Sätter mätarens bakgrundsfärg.
.
BelowColor Color Specificerar den färg som ska visas för negativa värden (Value < 0).
.
ForeColor Color Sätter mätarens förgrundsfärg.
.
GradStepValue Long Anger värdeskillnaden/avståndet mellan varje gradering.
.
GradTextStepValue Long Anger värdeskillnaden/avståndet mellan varje huvudgradering med utsatta värden (siffror).
.
GraduateLeft Boolean Anger om mätarens vänsterdel ska graderas.
.
GraduateRight Boolean Anger om mätarens högerdel ska graderas.
.
High Long Anger det högsta värde mätaren haft sedan start eller nollställning.
.
Inner3DStyle Boolean Anger om mätaren ska visas i tredimensionell stil.
.
InnerBorder Boolean Anger om innerram ska användas.
.
InnerColor Color Specificerar bakgrundsfärgen för mätarens innersida.
.
InnerLeft Integer Anger mätarens innerposition inom kontroll-fönstret.
.
InnerWidth Integer Anger bredden för mätarens insida.
.
Low Long Anger det lägsta värde mätaren haft sedan start eller nollställning.
.
Max Long Anger mätarens högsta tillåtna värde för egenskapen Value. Gradering sker från Min till Max.
.
Min Long Anger mätarens lägsta tillåtna värde för egenskapen Value.
.
Reset Boolean Nollställer minnena i mätaren (High, Low och Start). Du nollställer minnena genom att sätta denna egenskap till True.
.
ShowHigh Boolean Anger om High-värdet ska visas grafiskt på mätaren. Sätts denna egenskap till True visas mätarens High-värde i form av en symbol i mätaren.
.
ShowLow Boolean Anger om Low-värdet ska visas grafiskt på mätaren. Sätts denna egenskap till True visas mätarens Low-värde i form av en symbol i mätaren.
.
ShowStart Boolean Anger om Start-värdet ska visas grafiskt på mätaren. Sätts denna egenskap till True visas mätarens Start-värde i form av en symbol i mätaren.
.
Start Long Anger mätarens startvärde.
.
UseGradText Boolean Anger om graderingar ska visas med siffror. Sätts denna egenskap till True visas graderingssiffror.
.
Value Long Anger mätarens aktuella värde.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Changed Sänds när mätaren byter värde. Det aktuella värdet kan avläsas genom egenskapen Value.
.
Click Sänds när användaren klickar i mätaren.
.
DblClick Sänds när användaren dubbelklickar i mätaren.
.

   

SamLogic