ActiveX: XPButton      (Filnamn: SLXBUTN.OCX)
 

  
 
 
XPButton är en ActiveX-komponent som skapar tryckknappar efter "Windows XP"-stil. Fungerar som vanliga tryckknappar annars. Kan hantera understrykningar i knapptexten (accelerator-tecken).
 
Vill du istället skapa knappar med en modern Windows 10-stil så är det också möjligt. Läs mer här: SetXPButtonStyle och GetXPButtonStyle.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
Cancel Boolean Sätt denna egenskap till True om knappen är Cancel-knapp (Avbryt-knapp) i fönstret, dvs ska reagera när en användare trycker på <Esc>.
  .
CornerSize Integer Specificerar radien på hörnen på knappen.
  .
Default Boolean Sätt denna egenskap till True om knappen är default-knapp i fönstret, dvs ska reagera när en användare trycker på <Enter>.
  .
Enabled Boolean Anger om knappen ska vara aktiverad eller deaktiverad.
  .
Font Font Väljer teckensnitt för texten som visas i knappen.
  .
TabIndex Integer Specificerar ordningsnummer vid tabbning mellan kontroller i ett formulär.
.
Text String Specificerar text som ska visas i knappen. Sätter du ett &-tecken före en bokstav eller siffra kommer den att strykas under och fungera som ett accelerator-tecken (snabb-kommando). Dvs när användaren trycker ned Alt + det understrykna tecknet kommer knappen att reagera som om användaren klickade på knappen med musen.
.
TextColor Color Specificerar färgen på den text som ska visas i knappen.
.
ToolTipText String Specificerar tipstext som ska visas när en användare för muspekaren över knappen.
 
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Click Denna händelse sänds när en användare trycker på knappen.
.

 
Se även
SetXPButtonStyle
GetXPButtonStyle
  

SamLogic