SamLogic VB Super Library 2022 - nyheter

 
Stöd för Windows 11
 
VB Super Library 2022 är anpassad för det nya operativsystemet Windows 11 från Microsoft. Bl.a har vissa funktioner, komponenter och program som medföljer anpassats för att fungera utan problem i Windows 11.
 
 
Högre säkerhet
 
Alla binära filer som medföljer VB Super Library 2022 (t.ex DLL- och OCX-filerna) har kodsignerats med ett digitalt 4096 bitars certifikat från Sectigo. Det ger högre säkerhet eftersom det omöjliggör att någon ändrar i dessa binära filer efter distribution. Krypteringsnyckeln är för stor för att någon med dagens teknik ska kunna knäcka krypteringen. Använder du någon av de binära filerna i VB Super Library 2022 så rekommenderar vi dig att uppgradera till den senaste versionen av verktyget.
 
 
Nya och uppdaterade funktioner
 
VB Super Library 2022 har utökats med flera nya funktioner. Bland annat med en funktion som testar om ditt program körs i Windows 11. Vi har även lagt till några funktioner som kontrollerar kodningsformat för textfiler (är filen en UNICODE-fil eller ej?) samt funktioner för textsträngar och disk.
 
Ibland vill man veta om programmet körs i Debug-läge eller i skarpt läge. Vi har lagt till en funktion som testar detta.
  
En komplett lista på alla nya funktioner i 2022-versionen hittar du på denna sida.
 
 
Nyheter som tillkom i VB Super Library 2020
 

Ifall du har en äldre version än VB Super Library 2020
(t.ex 2018-versionen av verktyget) så kan du vid nedanstående länk läsa vad som tillkom i VB Super Library 2020:

Nyheter i VB Super Library 2020
  
  

 
 

 

SamLogic