SamLogic VB Super Library 2020 - nyheter

 
Förbättrat stöd för Windows 10
 
I VB Super Library 2020 har stödet för Windows 10 förbättrats. Windows 10 utvecklas ständigt och vi uppdaterar verktyget efter det.
 
 
Nya och uppdaterade funktioner
 
VB Super Library 2020 har utökats med flera nya funktioner. Bland annat med funktioner för hantering av Windows Server 2016 och 2019 och med funktioner för hantering av tryckknappar i Windows. En funktion som hanterar koordinater i textsträngar har också lagts till liksom ett par funktioner för hantering av färger.
 
En komplett lista på alla nya funktioner i 2020-versionen av detta verktyg hittar du på denna sida.
 
 
Nyheter som tillkom i VB Super Library 2018
 

Ifall du har en äldre version än VB Super Library 2018
(t.ex 2017-versionen av verktyget) så kan du vid nedanstående länk läsa vad som tillkom i VB Super Library 2018:

Nyheter i VB Super Library 2018
  
  

 
 

 

SamLogic