Alfatransparens


 
Alfatransparens (på engelska alpha transparency) innebär att man kan ange i procent hur mycket av bakgrunden som ska synas igenom vid varje bildpunkt (pixel) i en bild.

En bildpunkt i en bild får sin färg genom att kombinera grundfärgerna röd, grön och blå för varje pixel. En JPEG- och PNG-bild kan använda 8 bitar per färg, vilket innebär att sammanlagt kan 24 bitar användas för att definiera en bildpunkt, vilket innebär att ca 16,8 miljoner olika färger kan definieras på detta sätt. Detta system brukar kallas för RGB-systemet. Förkortningen RGB kommer från de tre grundfärgerna Red, Green och Blue.

När alphatransparens tillämpas på varje bildpunkt så adderar man en sk alfakanal (på engelska alpha channel) till varje pixel som bestämer graden av transparens. I en PNG-bild (av typen PNG-32) så reserveras 8 bitar för detta. Dvs 8 bitar per pixel. Detta innebär att 256 olika transparensgrader kan användas för varje bildpunkt.
 
 
<< Återvänd
 
 
SamLogic