Vilket bildformat är bäst för e-post: JPEG, GIF eller PNG?


 
JPG / GIF / PNGDet finns numera väldigt många bildformat att välja mellan för bilder; t.ex BMP, TIFF, EPS, JPEG, PNG och GIF. Men vilket format är bäst för e-post / elektroniska nyhetsbrev? Vi ska i denna artikel försöka ge ett svar på denna fråga.
 
Vi kan börja med att utesluta format som BMP, TIFF och EPS. De är inte anpassade för webben och e-post, och många webbläsare och e-postklienter kan inte ens visa dem. Vad som återstår är formaten JPEG, GIF och PNG, som alla är väl anpassade för internet, och här nedan ska vi beskriva kortfattat vad som är skillnaden mellan dessa tre bildformat.
 
n  JPEG (JPG)
JPEG är bra på att hantera fotografierJPEG (skrivs ibland även som JPG) är en förkortning för Joint Photographic Experts Group och är ett format som är optimerat för fotografier. En JPEG-bild kan innehålla upp till 16,8 miljoner färger, så antal nyanser som den kan visa av en och samma färg är oerhört många. Det är därför som fotografier återges så bra. JPEG har också en väldigt effektiv komprimering, så filstorleken kan ofta komprimeras väldigt mycket utan att kvaliteten drabbas på ett synligt sätt. Dock finns det en gräns då man även börjar se kvalitetsförluster, ifall man komprimerar för hårt. Det beror på att komprimeringssystemet som JPEG använder avlägsnar information från bilden (de tillämpar sk destruktiv komprimering) och komprimerar man för mycket så börjar man se denna informationsförlust med blotta ögat.
 
JPEG är väldigt bra för att hantera fotografier. Däremot är JPEG sämre på att hantera text och ritningar (med raka linjer) och dylikt. Text som lagras i JPEG-bilder blir lätt suddig och det rekommenderas att inte använda JPEG för text. Istället bör man använda något av formaten GIF eller PNG för detta. Bilderna nedan visar hur skillnaderna kan vara:
  
Denna bild är lagrad i formatet GIF Denna bild är lagrad i formatet GIF.
Denna bild är lagrad i formatet PNG Denna bild är lagrad i formatet PNG.
Denna bild är lagrad i formatet JPEG Denna bild är lagrad i formatet JPEG.
 
Hur suddig en text i en JPEG-bild blir beror på hur mycket man komprimerar bilden. Ju mindre man komprimerar bilden desto skarpare är texten, men det innebär samtidigt att filstorleken blir allt större.
 
Fördelar Nackdelar
           
Bra för fotografier Destruktiv komprimering tillämpas
Hanterar många färger Dålig för bilder med text på
Kan krympa filstorleken väldigt mycket Dålig för ritningar och illustrationer
 
n  GIF
GIF är en förkortning för Graphics Interchange Format och varje bild kan hantera upp till 256 färger. Det här innebär att GIF inte är så bra anpassat för fotografier eftersom antal färger som han hanteras är så få. Däremot är GIF väldigt bra på att hantera text och illustrationer. En orsak till detta är att färre färger innebär större kontrast i bilder (starkare konturer) plus att den komprimering som GIF använder sig av inte avlägsnar någon information från bilden. Så all information finns alltid kvar i en bild, även om filstorleken har minskats genom komprimering. Innehåller din bild text så bör du alltid välja GIF före JPEG. Alternativt så kan PNG väljas, som också hanterar text bra.
 
En annan fördel med GIF är att ytor på bilder kan göras transparenta. Det är inte möjligt med JPEG. En bild som är delvis transparent innebär att den exempelvis kan placeras över en annan bild, och delar av den bakre bilden syns genom. Detta är användbart t.ex när man vill placera text eller grafiska objekt över fotografier eller andra bilder.
 
Ytterligare en fördel med GIF är att detta format kan användas för att skapa animerade (rörliga) bilder. Detta är ganska vanligt på webbsidor, och används även ibland till e-post, även om inte alla e-postklienter stöder det. Men webbaserade e-postklienter brukar i regel kunna återge animerad GIF utan problem.
 
Fördelar Nackdelar
           
Bra för text Dålig för fotografier
Hanterar transparenta ytor Hanterar endast 256 färger
Hanterar animerade bilder Inte så effektiv komprimering
 
n  PNG
PNG, som är en förkortning för Portable Network Graphics, är ett nyare bildformat än JPEG och GIF. PNG skapades delvis för att ersätta just GIF och erbjuder fler finesser. Det finns tre typer av PNG-bilder: PNG-8, som hanterar upp till 256 färger, PNG-24, som hanterar upp till 16,8 miljoner färger, och PNG-32 som hanterar upp till 16,8 miljoner färger samt har en avancerad funktionalitet för transparens.
PNG hanterar transparens väldigt bra
 
PNG stöder transparens precis som GIF, så valda ytor i en PNG-bild kan göras transparenta, men en skillnad från GIF-bilder är att man även kan ange hur transparent en yta ska vara i procent (sk alfatransparens). Dvs, man kan ange hur mycket av bakgrunden som ska synas igenom en yta. Det här innebär att PNG-bilder kan smälta samman med bakgrunden på ett betydligt bättre sätt än GIF-bilder, vilket märks bäst när cirkulära eller oregelbundna figurer ska placeras över andra bilder. Det ger även möjlighet att skapa realistiska skuggeffekter, då förgrundsbild och bakgrundsbild kan samverka med varandra på ett sätt som inte är möjligt med GIF-bilder.
 
PNG är ganska bra på att hantera fotografier. Mycket bättre än GIF och i regel lika bra som JPEG. PNG använder även en annan komprimeringsmetod än JPEG, som innebär att det inte blir någon informationsförlust när en PNG-bild komprimeras (PNG tillämpar inte sk destruktiv komprimering). Nackdelen med detta är dock att bildens filstorlek inte kan krympa lika mycket jämfört med JPEG, så filstorleken för stora bilder kan bli ganska stor. Om filstorleken måste hållas nere så är det bättre att använda sig av JPEG.
 
En annan nackdel med PNG är att vissa äldre webbläsare och e-postklienter inte stöder formatet eftersom det är ett nyare format än GIF och JPEG. Men alla nya webbläsare och e-postklienter brukar stöda PNG-formatet fullt ut.
 
Fördelar Nackdelar
           
Väldigt bra för logotyper och text Stöder inte animerade bilder
Avancerat stöd för transparenta ytor Filstorleken på stora detaljrika bilder kan bli stor
Hanterar många färger Stöds inte av alla webbläsare och e-postklienter
 
Så vilket format är bäst?
Det finns inget självklart svar här utan det beror på sammanhanget. Men rent generellt så kan man säga att JPEG är bra när man ska visa fotografier och vill att filstorleken ska vara minsta möjliga. GIF är bra när man ska använda sig av text i bilder, visa illustrationer, visa animerade bilder samt bilder med enklare transparens. PNG är bra när mer avancerad transparens ska användas och är väldigt bra för logotyper och detaljrika och färgrika ikoner.
  
 

Mer information
Läs även dessa informativa artiklar på Litmus webbsajt för att få fler detaljer och fakta:
 
PNG, GIF, or JPEG? Which is the Best Image Format for Email?
A Guide to Animated GIFs in Email
  
Se även

Se även denna artikel på vår webbsajt som ger dig information om var du kan hitta gratis och billiga bilder:
 
Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg
 
 
  
SamLogic Image Resizer - konverterar bilder mellan olika formatKonvertering mellan olika bildformat
  

Det är inte alltid som man får en bild i det format som man vill ha från början. Men om du använder vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer så ingår där ett verktyg, Image Resizer, som du kan använda för att konvertera bilder mellan olika bildformat, samt även ändra storlek och upplösning på bilderna.
 
Läs mer om Image Resizer här
 
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
 
Relaterad produktinformation:
SamLogic MultiMailer  -  lättanvänt program för att skicka nyhetsbrev
 
 
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English