SamLogic AutoRun Creator

Skapar CD/DVD-skivor där dokument och filmer öppnas/spelas upp automatiskt

 
Editorn i SamLogic AutoRun Creator
  
SamLogic AutoRun Creator är ett program som kan användas för att skapa CD- och DVD-skivor med filmer eller dokument som visas automatiskt när skivorna sätts in i datorns läsare.
  
Öppnar dokument och spelar upp filmer automatiskt 
Du kan till exempel göra så att HTML-dokument, PDF-dokument, Word-dokument och PowerPoint-presentationer öppnas automatiskt när användaren sätter i CD-eller DVD-skivan i sin läsare. Du kan även skapa CD- och DVD-skivor med MPEG, AVI, WMV filmer (+ andra filmformat) som spelas upp automatiskt när skivan sätts in i läsaren. Denna automatiska hantering fungerar i alla Windows sedan Windows 95 fram till Windows 11. Autorun-funktionen i Windows används för denna funktionalitet.
  
Programmet kan göra mer än att bara öppna / spela upp filer
Med SamLogic AutoRun Creator kan du också lägga till kommandon i snabbmenyn för CD/DVD-enheten (den meny som visas när du högerklickar på enheten), ange din egen ikon för CD/DVD-skivan, skapa etiketter (labels) som kan vara upp till 32 tecken långa och lägga till dina egna åtgärder i dialogrutan "Spela upp automatiskt" i Windows.

Inbyggd felhantering
SamLogic AutoRun Creator har inbyggd felhantering. Om du t ex distribuerar en MPEG-film och användaren av någon anledning inte kan spela upp filmen kommer ett felmeddelande att visas. Om du distribuerar ett dokument i ett filformat som kräver ett dokumentvisnings-program (t ex en PDF-läsare) som inte är installerat i användarens dator så kan AutoRun Creator visa en informationstext i en dialogruta och öppna en Internetsida för omedelbar nedladdning av dokumentvisningsprogrammet (t ex Adobe Reader).
 
Autorun-funktionen i Windows
 

SamLogic AutoRun Creator använder AutoRun-funktionen i Windows för att kunna öppna dokument och spela upp filmer automatiskt. Alla versioner av Windows sedan Windows 95 har denna teknik inbyggd. Om du vill veta mer om denna teknik kan du läsa denna artikel om Autorun.
  
 
SamLogic AutoRun Creator kan användas med USB-minnen

Förutom CD- och DVD-skivor så kan SamLogic AutoRun Creator användas med USB-minnen, även om det fungerar något annorlunda där. Du kan läsa artikeln Creating an Autorun Menu for a USB Flash Drive för att få mer information om skillnaderna.

SamLogic AutoRun Creator ingår i menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator.
  
   
 
SamLogic