Filen Autorun.inf (i Windows), vad gör den?Filen Autorun.inf och Windows AutoRun-teknik

När du skapar en meny med SamLogic CD-Menu Creator så har du möjlighet att skapa en fil med filnamnet Autorun.inf. Denna fil är mycket viktigt om du vill skapa en meny som visas automatiskt, dvs en sk Autorun- eller Autoplay-meny. Det är denna fil som informerar Windows om att ett program ska startas automatiskt när CD- eller DVD-skivan sätts in i läsaren. Filen informerar också Windows om vilket program som ska startas automatiskt.
 
Filen Autorun.inf måste alltid vara placerad i rotkatalogen på skivan. Om du placerar filen i en underkatalog så kommer Windows inte att hitta den. När du sätter in CD/DVD-skivan i datorn så kommer Windows att söka efter Autorun.inf i rotkatalogen och om den hittar den kommer den att läsa filen och tolka innehållet i den.
 
Denna egenskap att automatiskt starta program på CD/DVD-skivor kallas ibland för Windows AutoRun-teknik (på engelska The Windows AutoRun technology). I dagligt tal refererar man ofta till den som Windows Autorun-funktion. Alla versioner av Windows sedan Windows 95 har stöd för denna teknik inbyggd. De flesta program som distribueras via CD eller DVD använder denna teknik för att automatiskt öppna menyer eller starta program. Du kan läsa mer om detta i den relaterade artikeln: Varför ska du skapa en Autorun-meny till din CD/DVD-skiva?


Vad innehåller filen Autorun.inf?

 
Autorun.inf är en textfil och i sin grundform så ser den ut så här:
 
[AutoRun]
OPEN=MYAPP.EXE

Kommandot OPEN anger vilket program som ska köras när CD/DVD-skivan sätts i läsaren. I exemplet ovan kommer ett program med namnet MYAPP.EXE att startas. När du ska redigera filen Autorun.inf kan du använda Windows-programmet Anteckningar som texteditor. Exemplet ovan skulle se ut så här i Anteckningar:
 
Anteckningar
 
Via filen Autorun.inf kan du även ange vilken ikon som ska representera din CD- eller DVD-läsare i Windows användargränssnitt (t ex i Utforskaren i Windows). Om du vill visa en ny ikon för din CD/DVD-skiva kan filen Autorun.inf innehålla följande kommandon:

 
[AutoRun]
OPEN=MYAPP.EXE

ICON=MYICON.ICO
 
Kommandot  ICON anger filnamnet på den nya ikon som ska visas för CD/DVD-skivan. I detta fall kommer en ikon med filnamnet MYICON.ICO att användas.
 
I exemplen ovan måste programfilen och ikonfilen ligga i rotkatalogen på CD/DVD-skivan, men du kan också starta filer som ligger i en underkatalog på en CD/DVD-skiva om du anger en relativ sökväg. Exempel:
 
[AutoRun]
OPEN=FOLDER\MYAPP.EXE
 
OPEN och ICON är de kommandon som används mest i samband med filen Autorun.inf, men det finns fler kommandon tillgängliga. Du kan till exempel ange en ny etikett (label) med ett kommando som heter LABEL. Kommandot LABEL har fördelen att du kan ange etiketter som innehåller fler än 16 tecken (16 tecken är den normala maxgränsen för etiketter för CD/DVD-skivor).
 
En förteckning och beskrivning av de kommandon som kan användas i filen Autorun.inf finns på följande Internetsida: Autorun.inf - kommandon. Vill du ha mer detaljerad information så kan du besöka Microsoft-sidan Autorun.inf Entries.


Är det möjligt att öppna dokument automatiskt med Autorun.inf?

 
Ja, det är möjligt. Det finns ett kommando som heter SHELLEXECUTE som kan användas för att öppna dokument automatiskt. Om du anger ett filnamn efter SHELLEXECUTE, t ex så här:
 
[AutoRun]
SHELLEXECUTE=INFO.TXT
 
så kommer kommandot att öppna dokumentet automatiskt när CD/DVD-skivan sätts i läsaren. I detta fall kommer en fil med namnet INFO.TXT att öppnas automatiskt.
 
Kommandot SHELLEXECUTE kan användas för att exempelvis öppna Word-, PDF- eller HTML-dokument automatiskt. Kommandot kan även användas för att spela upp filmer automatiskt. Men du bör vara medveten om att det måste finnas ett program installerat som kan öppna filmformatet annars kommer inte kommandot att fungera. Om du använder kommandot SHELLEXECUTE för att öppna en PDF-fil måste Adobe Reader, eller motsvarande program, vara installerat. Annars kan inte PDF-dokumentet öppnas.
 
Om du även vill hantera situationer där program för att läsa dokument av en viss typ saknas så finns det specialprogram man kan använda som hanterar detta. Exempelvis vårt program SamLogic Autorun Creator kan hantera fall där program för att läsa dokument av en viss typ saknas.


I vissa datorer så verkar AutoRun-funktionen inte att fungera, varför?

 
Vi nämnde ovan att alla versioner av Windows sedan Windows 95 har AutoRun-tekniken inbyggd i systemet. Det är så, men i vissa datorer kan funktionen vara inaktiverad för vissa typer av enheter. Administratörer kan inaktivera funktionen för exempelvis CD/DVD- och USB-enheter av säkerhetsskäl. Och vissa program, till exempel CD/DVD-brännarprogram, kan ibland också inaktivera Autorun-funktionen för att bränningen inte ska störas.
 
Om AutoRun är avstängd för en enhet som du vill ska använda AutoRun-funktionen så kan du normalt aktivera den igen genom att ändra ett värde i Windows-registret. Du kan läsa följande artikel för att få mer information om detta:
 
Hur du aktiverar / inaktiverar AutoRun för en enhet
  
 
Vill du ha fler tips?
 
Om du vill ha fler liknande tips så kan du följa oss på Facebook eller Twitter. Du kan även prenumerera på vårt nyhetsbrev eller läsa vår blogg. Du hittar fler artiklar på denna sida.
Besök vår Facebook-sida Följ oss på Twitter Besök vår videokanal på YouTube
 
  
Relaterad produktinformation:
SamLogic CD-Menu Creator  -  skapar en Autorun-CD eller DVD snabbt och enkelt

 
Skapa AutoRun-meny
 

Behöver du en AutoRun-meny till din CD / DVD?
 

>
Läs mer här
SamLogic
Skriven av: Mika Larramo English