Lösenordshantering och kryptering av filer

 
I CD-Menu Creator 2010 så kan knappar skyddas med lösenord. Det innebär att när en användare klickar på en knapp så frågar menyprogrammet efter ett lösenord och användaren måste ange rätt lösenord för att filen som är kopplad till knappen ska kunna öppnas.

Det är också möjligt i CD-Menu Creator 2010 att lagra filer krypterade på en CD/DVD-skiva eller USB-minne. Det förhindrar att någon försöker gå förbi menyn och öppna filen direkt på skivan/enheten. Försöker någon det så kommer Windows säga att filen är oläslig. Kombinerar man lösenordskyddet med kryptering så får man ett ganska bra filskydd och obehöriga kan inte komma åt innehållet i filen utan rätt lösenord.Denna nya funktionalitet i CD-Menu Creator 2010 kan användas för att skydda bland annat program, dokument, kalkylark, databaser, filmer mm.
    
  
 
SamLogic