Menyer med ikoner

 
Med CD-Menu Creator 2012 kan du skapa menyer som innehåller klickbara ikoner. När en användare klickar på en ikon så utförs ett kommando. Nedan visas ett exempel på en meny med ikoner:För att tydliggöra vad varje ikon gör kan du kombinera ikonen med text. När användaren för musmarkören över en ikon så beskrivs funktionen med en tipstext som visas i menyns nedre del.
  
 
SamLogic