Meny i stilen Metro

 
Med CD-Menu Creator 2012 kan du skapa en meny i stilen Metro. Stilen Metro används bland annat i Windows 8 och i senare versioner av Windows Phone, och du kan nu designa ett menygränssnitt till att ha ett liknande grafiskt utseende.I exemplet ovan används bilder som klickbara ytor, men du kan också kombinera bilder med text för att tydligare informera om vad varje klickbara area har för funktion. När användaren för musmarkören över en klickbar yta så beskrivs funktionen med en tipstext som visas i menyns nedre del.
  
 
SamLogic