Stöd för social media som Facebook, Twitter och Google+

 
CD-Menu Creator 2012 har inbyggt stöd för social media som Facebook, Twitter och Google+. Logotyper för Facebook, Twitter och Google+ kan adderas till ett menygränssnitt och när användaren klickar på en logotype öppnas motsvarande social media-sida upp i användarens webbläsare.Bilden ovan visar en meny med logotyper för Facebook, Twitter och Google+ i menyns nedre vänstra hörn. Valfri tipstext kan bindas till varje logotype.
 
Även stöd för YouTube
Om du har en videokanal på YouTube så kan du även lägga in en klickbar logotype för YouTube på samma sätt som beskrivits ovan. Om användaren klickar på logotypen så kommer din kanalsida på YouTube att öppnas i användarens webbläsare.
 
 
 
SamLogic