Galleri med menymallar

 
Ett galleri med färdiga menymallar ingår nu i CD-Menu Creator. Genom att välja en menymall från galleriet kan du välja en grundläggande designstil för din meny på ett enkelt sätt, som du därefter anpassar efter dina behov. Detta förenklar väldigt mycket när snygga menyer ska skapas. Bilden nedan visar hur menygalleriet ser ut i CD-Menu Creator 2012:När du väljer en mall kommer exempelknappar och en exempelbild att inkluderas i projektet. Du kan därefter anpassa dem, eller byta ut dem, på ett lätt sätt.
  
 
SamLogic