Galleriet med menymallar har utökats med fler mallar

 
I CD-Menu Creator 2014 har galleriet med menymallar utökats med ett stort antal nya menymallar. Du kan nu välja mellan över 50 mallar. Genom att välja en menymall från galleriet kan du välja en grundläggande designstil för din meny på ett enkelt sätt, som du därefter anpassar efter dina behov.
 
Fönstret med mallarna är omgjord så att en flik i fönstret motsvarar en färg. Följande färger stöds: blå, grön, röd, gul, svart och vit. I bilden nedan visas två av flikarna (vit och röd). Du kan läsa mer om flikarna på denna sida.
 

 
Galleriet med menymallar har även utökats med ett andra steg, där du bl.a kan specificera knappars och titelns placering i ett menygränssnitt. Bilden nedan visar hur steg 2 ser ut:


 
Bilden nedan visar hur en färdig menymall kan se ut. I nedanstående exempel har en röd mall med namnet "Knappar med plastutseende" valts. Alternativet "Knappar till höger" har valts ur fönstret "Välj placering för knappar" ovan. CD-Menu Creator lägger automatiskt in en exempelbild och några exempelknappar:


  
  
 
SamLogic