SamLogic CD-Menu Creator 2022 - utvecklingsmiljön


Att skapa ett menysystem till en CD/DVD-skiva eller USB-minne går mycket snabbt med SamLogic CD-Menu Creator 2022. Du kan ha en fungerande meny med bilder, ljud, knappar, länkar och text inom 10 minuter! Här nedan visas lite skärmdumpar ur utvecklingsmiljön i SamLogic CD-Menu Creator 2022.
 
 
Fönster och bakgrund


 
Bakgrunden kan vara enfärgad, tona (ha en mjuk övergång) mellan två färger, vara ett mönster eller bestå av en bild. Man kan bestämma om menyfönstret ska ha en titelrad högst upp och vara flyttbar eller om den ska visas utan titelrad och endast ligga centrerad på skärmen (dvs ej vara flyttbar). Det går även att ställa in att en meny alltid är överst (även om den är inaktiv) eller göra en meny delvis genomskinlig, så att underliggande program eller skrivbordet i Windows syns genom.
 

Titel


 
I menyfönstret kan man placera en titel. Man kan bl a bestämma teckensnitt, storlek, färg, skuggeffekter och textjustering på titeln. Man kan även stryka under titeln (på olika sätt), lägga till en undertitel eller lägga till en bakgrundseffekt.
 

Knappar (kommandon och text)


 
De knappar eller länkar som ska ingå i menyn visas i en lista. I listan kan man lägga till knappar, redigera befintliga, ta bort knappar, flytta knappar och skapa kopior av befintliga. Varje knapp kan förses med unika egenskaper; exempelvis en textetikett, tipstext, kommando, sökväg till fil som ska öppnas/startas, knappfärg, ljud som spelas upp när muspekaren är över knappen mm.
 

Knappar (utseende och placering)


 
Knapparna och länkarna i en meny kan ha ett stort antal utseenden. T ex bestå av endast text, inramad text, glaseffekter, 3D-effekter, metallutseende, vara färgtonad mellan två färger eller bestå av en bild. Under knappen kan skuggeffekter läggas in. Knapparna kan också förses med aktiva ramar, dvs ramar som endast visas ifall muspekaren befinner sig över knappen.
 
Mer information
Användarhandbok för CD-Menu Creator 2022 (PDF)
Menygalleri - exempel på menyer
  

 
 
SamLogic