Nyheter i tidigare versioner av SamLogic CD-Menu Creator

 
Här nedan listas några av de nyheter som tillkommit i versionerna 2003 till 2006 av SamLogic CD-Menu Creator.
 
Nyheter i SamLogic CD-Menu Creator 2006:
- Varje knapp kan nu förses med unika färgegenskaper, tex egen textfärg, bakgrundsfärg och tipsfärg. Läs mer här.
- En ny knapptyp har lagts till: knappar med metallutseende.
- En fönstertitel kan nu förses med en bakgrundseffekt. Olika bakgrundseffekter finns.
- Förenklad hantering av MSI-installationer.
- Bättre hantering vid start av stora filer.
- Nu är det möjligt att kopiera en knapp. Befintliga knappegenskaper kan lätt återanvändas till nya knappar.
- Två nya bakgrundseffekter (färgtoningseffekter) har införts. Läs mer här.
- Skärmspecifika menyer kan nu skapas för högre skärmupplösningar än förut.
- Filmhanteringen har förbättrats. Bland annat kan man få ett filmfönster att stängas automatiskt när en film är klar och man har större kontroll över filmfönstrets utseende (tex titel, fönsterfärg, Stäng-knappens utseende mm).
- Felhanteringen har förbättras. Vid fel visas nu en utförlig felruta med detaljerad fakta om vad som gått fel.
- Menyprogrammet kan nu förses med ett valfritt filnamn direkt från editorn.
- Maximalt antal knappar i en meny har utökats från 32 till 44 stycken.
- Nya menyexempel medföljer.
 
Nyheter i SamLogic CD-Menu Creator 2004:
- Filer länkade till knappar (tex program, bilder, dokument, filmer mm) kan nu kopieras automatisk när en meny skapas. Du behöver inte längre placera ut filerna manuellt i rätta mappar utan CD-Menu Creator gör jobbet åt dig.
- Enskilda knappar kan göras temporärt osynliga, utan att de förlorar sina övriga egenskaper.
- Bättre hantering av PDF-filer. Om tex Acrobat Reader saknas i användarens dator kommer en detaljerad informationsruta upp där en klickbar nedladdningslänk till Acrobat Reader också visas.
- En ny knappeffekt har adderats. Läs mer här.
- Stöd för variabler finns nu, tex %DISCLABEL och %SRCDRV.
- Användargränssnittet i programmet har "lyfts upp" och moderniserats.
  
Nyheter i SamLogic CD-Menu Creator 2003:
- Hanteringen av relativa sökvägar har förbättrats avsevärt. Fungerar nu enligt Windows-standard. Tecknet "¤" används inte längre för att specificera relativa sökvägar utan sökvägar som inte inleds med en backslash ("\") betraktas som en relativ sökväg.
- Musik/ljud kan temporärt stängas av ifall menyn inte är överst eller aktiv längre.
- När en menyfilm spelats klart kan en menybild visas sedan.
- Man kan starta uppspelning av musik genom att klicka på en knapp/länk.
- Man kan skicka e-post från en meny.
- Programmet AutoRun Creator medföljer. Kan användas för att skapa autostartande dokument eller filmer. Kan också användas för att specificera långa etiketter till CD/DVD eller lägga till menykommandon till enhetens lokala meny (höger musklick-meny).
 
 
<< Gå tillbaka
  
 
SamLogic