SamLogic CD-Menu Creator 2022 - nyheter

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2022:
 
Här nedan listas några av de nyheter och förbättringar upp som tillkommit i den nya versionen av menyverktyget SamLogic CD-Menu Creator.
 
 • Windows 11 - LogotypeStöd för nya Windows 11 från Microsoft. Med CD-Menu Creator 2022 kan du skapa menyer som kan visas i nya Windows 11. Även editorn är anpassad för att kunna köras i Windows 11.

 • Sectigo - LogotypeAlla binära filer i CD-Menu Creator 2022 (t.ex menyskalprogrammet) har blivit kodsignerade med ett kodcertifikat från säkerhetsföretaget Sectigo. En nyckellängd på 4096 bitar har använts till RSA-krypteringen för att få maximal säkerhet. Du kan läsa mer om detta i denna bloggpost på vår engelska blogg.

 • Stöd för alfakanalstransparens för bilder. Med alfakanalstransparens kan du göra bilder delvis transparenta. Du anger i procent hur genomskinlig bilden ska vara. Bl.a menyns huvudbild och logotypen stödjer denna funktion.

 • Glaseffekterna för "glasknappar" visas nu mycket snabbare. Genom att använda en ny metod för uppritning av knappen visas den mycket fortare.

 • Vissa ikoner för social media har moderniserats och vissa andra som är utdaterade har tagits bort.

 • Förbättrad felhantering. Vi har förbättrat felhanteringen för vissa vanliga fel som kan inträffa.

 • Du kan förändra editorns utseende mer än förut. Du kan t.ex förändra utseendet för de knappar som visas i editorn.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2020:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2020:
 
 • Stöd för senaste versionen av Windows 10. Windows utvecklas och förändras hela tiden, och vi uppdaterar regelbundet verktyget CD-Menu Creator för att hantera dessa förändringar.

 • Du kan nu ändra positionen för en undertitel i en meny. Du kan placera den antingen över eller under huvudtiteln.
   

   

 • Du kan nu ändra teckensnittsstorlek för tipstext i en meny. Om du vill ha större teckensnittsstorle så är det möjligt nu.

 • Protokollet https i webblänkar stöds nu.

 • Nya menyexempel medföljer som visar hur du använder olika funktioner i CD-Menu Creator. Du kan även använda menyexemplen som mallar för dina egna menyer.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2018:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2018:
 
 • Stöd för senaste versionen av Windows 10: Windows 10 Fall Creators Update.

 • Du kan nu byta teckensnitt för CD-Menu Creators editor om du vill använda ett annat teckensnitt än standardteckensnittet. Då olika teckensnitt ser olika bra ut på olika skärmupplösningar och olika Windows-versioner har du nu en möjlighet att välja ett teckensnitt som är optimalt för din dator.

 • Ett datumfält har lagts till fliken Version där datum för senaste skapande av en meny lagras och visas automatiskt. Varje gång en meny skapas så uppdateras detta fält automatiskt.

 • Alla binära filer som distribueras till slutanvändare är nu kodsignerade med ett EV-certifikat. Detta ökar säkerheten och minskar risken för varningsmeddelanden i Windows.

 • Felhanteringen i CD-Menu Creator har förbättrats och ger mer information vid vissa typer av fel.
   

 • Nya menyexempel medföljer. Du kan använda menyexemplen som inspiration för dina egna menyprojekt eller som mallar när du skapar dina egna menyer. Läs mer här.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2017:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2017:
 
 • Förbättrat stöd för Windows 10. Nu stöds Windows 10 Anniversary Update och Windows 10 Creators Update fullt ut.

 • Alla binära filer som ingår i CD-Menu Creator är nu kodsignerade med ett SHA-2 kodcertifikat (istället för SHA-1). Det ger ökad säkerhet och minskar risken för onödiga varningar. Detta är speciellt viktigt fr.o.m februari 2017, då stödet för SHA-1 blir kraftigt reducerad i Windows. Läs mer här (engelsk text).

 • Knappar kan nu placeras i grupper och ges grupptitlar. Vi har uppdaterat CD-Menu Creator 2017 med en ny funktion som låter dig skapa grupper med knappar i en meny och ge varje knappgrupp en unik titel. Du kan använda ett annat teckensnitt, teckenstorlek och färg för titlarna än för knapparna. Om du har många knappar i en meny så kommer det innebära att dina användare hittar rätt knapp snabbare. Läs mer här.

 • Vi har lagt till fler symboliska ikoner för menyfönster, som du kan välja mellan. De symboliska ikonerna visas i det övre vänstra hörnet av menyfönstret.

 • Jokertecken kan användas i filnamn. Detta möjliggör ändring av filnamn på filer på en skiva eller USB-minne utan att hela menyn behöver återskapas. Läs mer här (engelsk text).

 • Nya menyexempel medföljer som visar hur du använder olika funktioner i CD-Menu Creator. Du kan även använda menyexemplen som mallar för dina egna menyer.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2015:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2015:
 
 • Stöd för Windows 10. CD-Menu Creator 2015 är anpassad för att både kunna användas i nya Windows 10 och för att kunna ta fram menyer som fungerar i Windows 10.

 • En visuell guide för att skapa ett menysystem med en huvudmeny och valfritt antal undermenyer har införts. Förenklar kraftigt när ett menysystem med många menysidor ska skapas.

 • Stöd för Unicode. Det går nu att skapa menyer på vilka språk som helst och det går även bra att blanda olika språk i en och samma meny. Även avancerade skriftspråk som kinesiska, japanska, thailändska m fl stöds. Menyerna kommer att visas rätt oavsett i vilket land som de öppnas i.

 • Stöd för automatiskt bygge av menyer och batchhantering. Det går nu att automatisera skapandet av menyer så att färdiga menygränssnitt kan skapas utan användarinteraktion, t.ex via en byggserver.

 • Stöd för Pinterest och Instagram. Funktionerna för social media har utökats med stöd för fler sociala medier. Fungerar på samma sätt som funktionerna för Facebook, Twitter, Google+ och YouTube.

 • Logotype-bilden i en meny kan nu göras klickbar och öppna en sida på Internet, exempelvis din hemsida.

 • Lättare åtkomst till tidigare projektmappar. Om du brukar placera dina projekt i undermappar så kommer du att uppskatta denna nya funktion.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2014:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2014:
 
 • Stöd för Windows 8.1.

 • Stöd för LinkedIn. Funktionerna för social media har utökats med stöd för LinkedIn. Fungerar på samma sätt som funktionerna för Facebook, Twitter, Google+ och YouTube. 

 • Stöd för typsnittsformatet OpenType.  

 • Vi har förbättrat krypteringsfunktionerna. Filer kopplade till knappar kan krypteras och automatiskt (och temporärt) dekrypteras när användaren trycker på en knapp. Detta hindrar att någon kopierar filer från CD/DVD-skivan eller USB-minnet till hårddisken.  

 • Ett nytt knappkommando har lagt till: Öppna bildgalleri. Detta kommando öppnar ett bildgallerifönster som visar alla bilder i en mapp på en CD/DVD-skiva eller USB-minne. Bilderna är klickbara och klickar användaren på en bild så visas bilden i ett fönster i dess originalstorlek. Det är också möjligt att låta bildgalleriet öppna en fil av en helt annan typ när användaren klickar på en bild; exempelvis en film. Läs mer här.  

 • Galleriet med menymallar har utökats med ett stort antal nya mallar. Nu kan du välja mellan över 50 mallar. Läs mer här. 

 • Vi har lagt till några nya menyexempel. Läs mer här.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2012:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2012:
 
 • Stöd för Windows 8.

 • Stöd för social media som Facebook, Twitter och Google+. Logotyper för Facebook, Twitter och Google+ kan adderas till ett menygränssnitt och när användaren klickar på en logotype öppnas motsvarande social media-sida upp i användarens webbläsare. Läs mer här.

 • Stöd för YouTube. Du kan addera en klickbar YouTube-logotype till en meny som öppnar din videokanal på YouTube, om du har en sådan. Fungerar efter samma principer som logotyperna för Facebook m fl som beskrivs ovan.

 • Ett menygränssnitt i stilen Metro (dvs liknande stil som i nya Windows 8) kan nu skapas. Läs mer här.

 • Ett menygränssnitt som enbart består av klickbara ikoner kan nu skapas. Läs mer här.

 • En ny grafisk knappstil har lagts till: Plast. Denna stil ritar upp knappar så att de får ett "plastutseende". Med denna nya knappstil kan snygga menygränssnitt med en väldigt modern design skapas. Läs mer här.

 • Ett menygränssnitt kan nu innehålla mer än två kolumner med knappar. Du kan ha hur många kolumner som du vill. Det finns ingen övre gräns.

 • Ett nytt knappkommando har lagt till: Återvänd till huvudmeny. Genom att använda detta kommando kan användaren återvända till huvudmenyn oavsett vid vilken undermeny (vilken nivå) som användaren befinner sig vid för tillfället. På detta sätt har användaren alltid enkel tillgång till huvudmenyn.

 • Grafiska pilar kan adderas till menyknappar som öppnar andra menyer. Detta gör det enklare för användaren att skilja på knappar som öppnar menyer från knappar som startar program eller öppnar dokument mm. Läs mer här.

 • Ett galleri med färdiga menymallar har lagts till CD-Menu Creator 2012. Genom att välja en menymall från galleriet så kan du välja en grundläggande designstil för din meny på ett enkelt sätt, som du därefter anpassar efter dina behov. Detta förenklar väldigt mycket när snygga menyer ska skapas. Läs mer här.

 • Du kan nu på ett enkelt sätt välja om Microsoft Word-filer (.DOC) ska öppnas med WordPad eller med Word. Vi har lagt till en inställning som styr detta.

 • Samverkar med verktyget USB AutoRun Creator. Genom att kombinera USB AutoRun Creator med CD-Menu Creator kan du skapa AutoRun-menyer även för USB-minnen.

 • Mer än 10 nya menyexempel medföljer. De demonstrerar olika knappstilar och designstilar i CD-Menu Creator, både gamla och nya stilar. Läs mer här.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2010:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2010:
 
 • Stöd för Windows 7.

 • Stöd för 64-bitars Windows. CD-Menu Creator 2010 kan köras i och ta fram menyer för 64-bitars Windows.

 • Kodsignerade menyer. Menyprogrammet som skickas med din CD, DVD eller USB-minne är nu kodsignerad vilket gör att dina menyer öppnas lättare i mer strikta miljöer.

 • Ny specialeffekt. En meny kan ”tonas” fram på skärmen från ”ingenstans”. Du kan ställa in den tid effekten ska vara (dvs från att ingenting syns på skärmen tills hela menyn visas).

 • En meny kan göras delvis transparent (genomskinlig). Graden av genomskinlighet kan ställas in.

 • Lösenordshantering och kryptering av filer. Knappar kan skyddas med lösenord och filer kopplade till knappar kan krypteras. Det innebär att utan rätt lösenord så kan ingen användare komma åt innehållet i en fil. Denna funktionalitet kan användas för att skydda program, dokument, kalkylark, databaser mm. Läs mer här.

 • En ny variabel, %ENTEREDPASSWORD, som samverkar med lösenordsfunktionaliteten som beskrevs i föregående punkt har införts. Variabeln kan bl a användas för att skicka ett angivet lösenord, som en parameter, till ett program som är kopplat till en knapp.

 • En PDF-manual följer med CD-Menu Creator 2010. Manualen innehåller hyperlänkar och ett grafiskt träd för snabb och enkel navigering bland sidorna. Vill du se hur manualen ser ut kan du klicka här.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2008:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2008:
 
 • Stöd för Adobe Flash-animationer. Flash-animationer kan spelas upp direkt i ett fönster i CD-Menu Creator. Ingen webbläsare eller externt program behöver startas eller distribueras med menyn. Samma Flash-animation som visas på Internet kan nu även visas i en meny.

 • Storleken på ett menyfönster kan nu dras visuellt till önskad storlek med hjälp av musen. Knappar, logotype, bilder mm flyttar (anpassar) sig automatiskt medan du ändrar fönsterstorleken så du kan snabbt och enkelt hitta den mest lämpliga fönsterstorleken på din meny.

 • En mängd nya knappstilar (utseenden på knappar) har tillkommit. Bland annat följande:
  - Cylindrisk färgtonade knappar. Läs mer här.
  - Knappar med runda hörn som kan färgtonas på olika sätt
  Antal knappstilar har utökats från 14 till 24 stycken sedan CD-Menu Creator 2007. Läs mer här.

 • Knappar kan förses med ljusreflexer. Med hjälp av denna effekt kan knappar som förefaller ha en blank metallyta skapas, exempelvis knappar av guld eller silver.

 • Knappar kan nu på ett enkelt sätt placeras precis var som helst i ett menyfönster.

 • Istället för text så kan man nu ha en grafisk titel. Exempelvis en bild skapad i ett ritprogram. Det är också möjligt att lägga in en bild som visas bakom en texttitel (dvs en bakgrundsbild med text ovanpå).

 • Det är möjligt att placera en bild på valfria koordinater i ett menyfönster.

 • Stöd för utländska skriptbaserade teckentabeller. Exempelvis kan du nu skapa japanska och kinesiska menyer, om du vill anpassa menyer till dessa länder.

 • Vid uppspelning av film kan du nu välja om filmen ska visas i Windows Media Player eller visas direkt i menyn.

 • En ny variabel, %SRCDIR, har införts. Innehåller komplett sökväg till den mapp som menyprogrammet körs i. Kan exempelvis användas till en inparameter när ett externt program startas från en knapp.

 
Nyheter och förbättringar i SamLogic CD-Menu Creator 2007:
 
Här nedan beskrivs de nyheter och förbättringar som infördes i CD-Menu Creator 2007:
 
Anpassningar till Windows Vista:
 • Microsoft har tagit bort stödet för Word-filer (.DOC) i WordPad i Vista. Har du kopplat en Word-fil till en knapp försöker CD-Menu Creator 2008 alltid använda Microsoft Word (eller kompatibelt program) i Windows Vista, även om du ställt in att WordPad ska användas. I Windows XP och äldre fungerar det som förut.

 • Vissa grafiska effekter såsom glaseffekter, skuggor och transparenta bitmappar fungerade inte riktigt i Windows Vista pga förändringar i Windows grafikhantering. I CD-Menu Creator 2008 har delar av programmets grafikhantering uppdaterats med ny programkod så att dessa effekter nu fungerar även i Windows Vista.

 • Försökte man starta ett program som kräver administratörsrättigheter (som de flesta installationsprogram kräver) via en menyknapp visades ibland en felruta med texten "The program can not be run…". Detta berodde på att CD-Menu Creator inte kunde hantera den nya dialogruta ("Kontroll av användarkonto") som alltid visas när ett program ska köras med administratörsrättigheter. Nya CD-Menu Creator 2008 anropar program med en annan metod i Vista, så nu kan program som kräver administratörsrättigheter anropas utan problem.

 • Visning av egna teckensnitt som skickats med en meny fungerade inte i Windows Vista. Nödvändiga rättigheter saknades för att installera teckensnittet. I nya CD-Menu Creator 2008 installeras teckensnitt med en annan metod, som även tillåts av Windows Vista.

 • Funktionen Visa menyn endast en gång (vid Fönster - Avancerat) har uppdaterats så att den kan samverka med program som körs med standardrättigheter i Windows Vista.

 • En manifest-fil skickas alltid med menyn. Manifestet ser till att menyprogrammet alltid har de rättigheter som den behöver och att design på standardkontroller mm är anpassade efter den version av Windows som menyn visas i.

 • Om VirtualStore-hanteringen var avstängd i Windows Vista fungerade inte vissa funktioner i editorn i CD-Menu Creator 2006 och äldre. Bl a fungerade inte Förhandsgranska och inte heller kunde programmet spara vissa inställningar när editorn stängdes. Anledningen till detta var att CD-Menu Creator saknade skrivrättigheter till vissa mappar (tex Program-mappen). Nya CD-Menu Creator 2008 sparar data i sådana mappar som Vista har reserverat för just lagring av data och inställningar och som man alltid har skrivrättigheter till. Så CD-Menu Creator 2008 fungerar även om VirtualStore-hanteringen är avstängd.

 • AutoPlay-dialogrutan i Vista kan utökas med ett eget alternativ, med egen text, som knyts till öppnande av en meny. Det är också möjligt att ange en egen titel till AutoPlay-dialogrutan.

 • Hjälpen i CD-Menu Creator 2006 och äldre versioner av verktyget fungerar inte i Windows Vista. Det beror på att det format som den tidigare hjälpen var skapad i inte längre stöds av Windows Vista. I nya CD-Menu Creator 2008 har hjälpen konverterats till ett annat format (kompilerad HTML) som även fungerar i Windows Vista.

Övriga nyheter:

 • En ny knapptyp Windows standardknapp ersätter den tidigare Grå standardknapp. Knappen ritas upp med en modern design som är typisk för knappar i den Windows som menyn visas i. I Windows XP visas typiska tonade XP-knappar och i Windows Vista visas typiska Vista-knappar med alla dess grafiska effekter.

 • Fem nya variabler som kan användas i bl a titlar och undertitlar har införts:
  %DATECREATED : Skriver ut datum när menyn skapades.
  %COMPANY : Företagsnamn (hämtas från fliken Version).
  %PRODUCTNAME : Produktnamn (hämtas från fliken Version).
  %PRODUCTDESCRIPTION : Produktbeskrivning (hämtas från fliken Version).
  %VERSION : Versionsnummer (hämtas från fliken Version).

 • Kan skapa menyer för USB-minnen. Fungerar i stort sett som menyer för CD/DVD-skivor. När användaren stoppar in USB-minnet i en USB-port öppnas menyn som vanligt efter att användaren godkänt start via OK eller Enter. I Windows Vista är det dessutom möjligt att få menyn i USB-minnet att starta helt automatiskt, ifall användaren har valt den inställningen för enheten.

 • CD-Menu Creator 2007 har anpassats för att fungera med Internet Explorer 7.0. Med IE 7.0 installerad i en dator så fungerar vissa funktioner som hanterar text annorlunda, vilket berör bl a funktionen Extra teckenavstånd i programmet, som inte längre fungerar korrekt i CD-Menu Creator 2006 eller äldre. Vi har uppdaterat programkoden som hanterar detta så att den fungerar korrekt även när Internet Explorer 7.0 är installerad i en dator.

 • Hjälpen är nu i HTML-format. Ett trädbaserat index gör att man lätt hittar rätt avsnitt eller artikel. Lokalhjälpen (tryck F1 vid en dialogruta) är dock kvar, precis som förut.

 
En lista på nyheter och förbättringar som tillkom i versionerna 2003 till 2006 av CD-Menu Creator finns på denna sida.

 


SamLogic