Bildgalleri

 
En ny funktion i CD-Menu Creator 2014 är bildgalleriet, som kan användas för att visa alla bilder i en mapp på en CD/DVD-skiva eller USB-minne. Ett nytt knappkommando som heter Öppna bildgalleri har lagts till för att öppna detta bildgalleri. Bilderna är klickbara och om användarna klickar på en av bilderna så visas den i sin naturliga storlek i ett annat fönster.Det är också möjligt att låta bildgalleriet öppna en fil av en helt annat typ istället för en bild när användaren klickar på bilden, t.ex en film. Med hjälp av denna teknik så kan du exempelvis ha en minitatyrbild ur en film i bildgalleriet och när användaren klickar på bilden så startar filmen.
 
Se även detta tips som på ett utförligt sätt visar hur du använder bildgalleriet i CD-Menu Creator.
 
  
 
SamLogic