SamLogic MultiMailer E-postserver - FAQ
SamLogic MultiMailer E-postserver är en tjänst som ingår i MultiMailer som ger dig möjlighet att skicka ut nyhetsbrev via en auktoriserad e-postserver.
 
Allmänna tekniska frågor
 
Har din e-postserver (SMTP-server) en låg gräns för hur många mejl du får skicka ut?

 

Många e-postservrar (SMTP-servrar) har en väldigt låg gräns för hur många e-postmeddelanden man får sända per timme eller per dag. Detta kan leda till att ditt e-postutskick avbryts eller att du får svårtolkade felmeddelanden. Även om detta ofta går att hantera med långa pauser så innebär det att det tar väldigt lång tid att genomföra ett e-postutskick.
 
Med SamLogic MultiMailer E-postserver så slipper du dessa problem. Utskickstjänsten utgår från hur många mejl och megabytes som du behöver skicka per månad, och du bestämmer själv vilken nivå som du vill ligga på.


Hamnar dina nyhetsbrev ofta i skräppostmappen?
 
Nyhetsbrev som skickas från en e-postserver som inte är avsedd för nyhetsbrev ökar risken att dina nyhetsbrev fastnar i mottagarens skräppostmapp. Detta eftersom sådana servrar är avsedda för vanliga email, och vissa antispamfilter kan tycka att det är misstänkt om det kommer många mejl på kort tid från en sådan server. Genom att använda en e-postserver som är avsedd för nyhetsbrev så minskar du denna risk.


Är din nuvarande e-postserver opålitlig eller blir den lätt överbelastad?
 
Att använda långsamma och opålitliga servrar kan orsaka fel och förseningar för dina e-postutskick. En del e-postservrar är enbart dimensionerade för att hantera enstaka mejl från sina användare och skickar man en större mängd mejl på en gång kan de lätt bli överbelastade. De e-postservrar som vår tjänst använder är redan från början dimensionerade för att hantera stora utskicksmängder och risken för överbelastning är mycket liten.


Blockerar din internetoperatör (ISP) port 25?
 

Väldigt många internetoperatörer blockerar idag port 25 (som är en standardport för att sända e-post). Det innebär att du inte kan använda en e-posterver som endast använder denna standardport. SamLogic MultiMailer E-postserver använder en annan port så därför kan denna tjänst utnyttjas även om din internetoperatör har blockerat port 25.


Brukar du få fel 421, 450 eller 550 när du skickar ut dina mejl?
 
Ifall e-postservern returnerar felkoden 421, 450 eller 550 beror det vanligtvis på att servern nekar att utföra ett kommando av vissa specifika skäl. I de här sammanhangen brukar det vara e-postoperatören som lagt in en begränsning för hur många mejl som du kan skicka ut per tidsperiod (vanligtvis per timme). Du kan lösa detta problem genom att skaffa vår utskickstjänst SamLogic MultiMailer E-postserver som saknar sådana begränsningar.


Har du plötsligt börjat få många e-poststudsar när du gör utskick?
 
Om du plötsligt börjar få många e-poststudsar (felreturer) när du gör dina utskick så kan det bero på att den e-postserver som du använder fått ett sämre rykte eller rentav har blivit svartlistad. Ett tecken på detta är just att andelen studsar ökar på ett omotiverat sätt. Du kan lösa detta problem genom att skaffa vår utskickstjänst SamLogic MultiMailer E-postserver.
 
 
Frågor om SamLogic MultiMailer E-postserver
 

Vad är SamLogic MultiMailer E-postserver för något?
 
SamLogic MultiMailer E-postserver är en tjänst som ingår i nyhetsbrevsverktyget MultiMailer för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för dem som saknar en egen e-postserver för sådana utskick. Själva servrarna ligger hos Amazon och AuthSMTP/GetOnline. Primärt används en utskicksserver hos Amazon och som reserv en utskicksserver hos AuthSMTP/GetOnline. Genom att två servrar används blir systemet väldigt robust och feltolerant.


Kan SamLogic MultiMailer E-postserver användas från ett annat program än MultiMailer?
 
Nej. SamLogic MultiMailer E-postserver är en speciell lösning framtagen för MultiMailer och kan därför endast användas från MultiMailer. 


Uppfyller SamLogic MultiMailer E-postserver kraven från GDPR?
 
Ja. Tjänsten SamLogic MultiMailer E-postserver och de servrar som används för leveransen av nyhetsbrev uppfyller kraven från EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) fullt ut. Mer information finns i detta blogginlägg på vår webbsajt.


Stöder SamLogic MultiMailer E-postserver SSL/TLS?
 
Ja. Krypterad SSL/TLS-teknik används till all kommunikation med de två utskicksservrarna hos Amazon och AuthSMTP/GetOnline.


Hur aktiverar jag SamLogic MultiMailer E-postserver i MultiMailer?
 
Det sker helt automatiskt. I samband med att du beställer en licens anger du hur många mejl du vill skicka ut per månad och MultiMailer ställer in sig efter detta helt automatiskt.


Hur många nyhetsbrev kan jag skicka ut med SamLogic MultiMailer E-postserver?
 
Hur många nyhetsbrev du kan skicka ut med SamLogic MultiMailer E-postserver bestäms av ditt licensavtal för MultiMailer. Om du temporärt behöver överskrida ditt månadsmax så kan du köpa engångsutskick (mer information nedan).


Vad är ett engångsutskick?
 
Skickar du olika antal nyhetsbrev vid olika månader eller temporärt behöver höja din utskicksvolym (under en viss månad) så kan du köpa engångsutskick av oss. Du betalar ett fast styckepris och höjningen gäller under aktuell månad. Du kan välja om du vill betala per nyhetsbrev eller betala per MB. Mer information finns på denna sida.


Vad kostar det att använda SamLogic MultiMailer e-postserver?
 
SamLogic MultiMailer E-postserver ingår i ditt abonnemang för MultiMailer. Antal nyhetsbrev som du kan skicka ut bestäms av ditt licensavtal för MultiMailer. Behöver du höja din månatliga utskicksnivå så kan du göra det genom att ändra ditt licensavtal för MultiMailer.
 
 
<< Tillbaka 
 

   


 

SamLogic