Med engångsutskick kan du temporärt öka din utskicksvolym i MultiMailer

I en licens av nyhetsbrevsverktyget MultiMailer så ingår det även tillgång till en auktoriserad e-postserver. Beroende på vilket MultiMailer-avtal du har så finns det olika gränser för maximalt antal nyhetsbrev som du kan skicka ut per månad och för den sammanlagda storleken (i MB) per månad för dessa nyhetsbrev.

Engångsutskick
Om du temporärt behöver höja din utskicksnivå för en månad så kan du göra det genom att beställa ett engångsutskick. Detta kan vara bra om du vill göra ett extra utskick eller om du har ett väldigt stort nyhetsbrev, t.ex med stora bifogade filer, som du vill skicka ut. När du beställer ett engångsutskick så kan du välja om du ska utöka max antal nyhetsbrev eller max antal MB för dina utskick för aktuell månad.

Ett engångsutskick kostar 5 öre/nyhetsbrevTemporär utökning av max antal nyhetsbrev
Om du nått taket när det gäller max antal nyhetsbrev för aktuell månad och temporärt behöver höja denna gräns så kan du beställa ett engångsutskick. Kostnaden är 5 öre per nyhetsbrev. Lägsta beställningsnivå är 1000 stycken nyhetsbrev (50 kr). När du beställer så får du ange antal tusen nyhetsbrev som du vill höja din utskicksgräns med. Dvs, du får ange om du ska ha 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 osv extra nyhetsbrev. Vi förklarar mer nedan.

Temporär utökning av max antal MB
Om du nått taket när det gäller max antal MB för aktuell månad och temporärt behöver utöka denna gräns i MultiMailer så kan du även här beställa ett engångsutskick, till en kostnad av 25 öre per MB. Vi förklarar mer i följande blogginlägg:

> Behöver du skicka ut fler MB under en specifik månad?

Exempel
I tabellen nedan ser du exempel på med hur många nyhetsbrev som ditt utskickskonto utökas beroende på vilket engångsutskick (vilken kvantitet) du beställer:

Du får också 200 MB extra för varje 1000 nyhetsbrev som du beställer. Det innebär att varje nyhetsbrev kan vara upp till 200 KB stort (i snitt) vilket brukar räcka för de flesta. Men skickar du väldigt stora nyhetsbrev och behöver fler MB än så, kan du läsa detta blogginlägg som beskriver hur du ökar MB-gränsen.

Denna knapp finns i fliken 'Information' i MultiMailerHur du beställer engångsutskick
Beställning av engångsutskick kan du göra direkt i MultiMailer genom att i fliken Information klicka på knappen Förnya/Uppgradera (se bild till höger). På den webbsida som öppnas så kan du antingen uppgradera din månatliga utskickskapacitet (permanent) eller beställa ett engångsutskick för aktuell månad.

Beställning av engångsutskick kan också ske via vår hemsida genom att trycka på Beställning i menyn (högst upp) och därefter på länken SamLogic MultiMailer – Engångsutskick.

Hur du anger antal
När du stegar igenom beställningsguiden så kommer nedanstående webbsida att visas. Där skriver du in en kvantitet vid inmatningsfältet Antal (se röd pil nedan).

Behöver du exempelvis 5000 extra nyhetsbrev under aktuell månad så skriver du in siffran 5 vid Antal. Klickar du på länken Uppdatera så uppdateras priset på ordersidan.

Se även
> Nytt enklare ordersystem vid beställning av MultiMailer
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad

Lämna ett svar