Visual Installer: Relativ storlek för ett installationsfönster

Vi har uppdaterat vårt visuella installationsverktyg Visual Installer med en ny funktion; du kan nu sätta en relativ storlek för ett installationsfönster. Storleken anges med ett procentvärde, så att installationsfönstret alltid kommer att täcka en specificerad procent av bildskärmen. Detta procentvärde anges enkelt via ett dragreglage som nu finns i Visual Installer (se bilden till höger).

Nedan finns en bild som visar hur ett installationsfönster kan täcka en del av skärmen.

Var finns dragreglaget?
Du kan öppna dialogrutan med dragreglaget från två ställen i programmet:

– Via menyalternativet Objekt – Installationsfönster. Tryck på knappen Ändra till höger om alternativet Följande procentuella storlek i dialogrutan som visas.

– När du väljer Arkiv – Nytt projekt. Tryck på knappen Inställningar och därefter på knappen Ändra storlek.

(Denna funktion finns tillgänglig i Visual Installer version 9.5.20 och senare.)

Statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick

I vårt nyhetsbrevsverktyg SamLogic MultiMailer 2012 ingår kraftfulla funktioner för statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick. Vill du veta mer om dessa funktioner så rekommenderar vi dig att läsa följande blogginlägg som innehåller länkar till sidor som beskriver dessa funktioner i detalj:

> MultiMailer 2012:s statistikfunktioner – Sammanfattning

Har du den äldre MultiMailer 2011 så rekommenderar vi dig istället att läsa detta dokument, som tar upp funktionerna i MultiMailer 2011:

> Statistik och analys av e-postutskick

MultiMailer 2013
Just nu håller vi på och utvecklar MultiMailer 2013, som kommer att ha ännu bättre funktioner för statistik och uppföljning av nyhetsbrevsutskick. Vi kommer att ge mer information om funktionerna i den nya MultiMailer 2013 inom kort.

Server för statistik och analys av e-postutskick

Om du har en nyare version av e-postverktyget SamLogic MultiMailer så har du nog sett att du kan se hur många som öppnar eller klickar på länkarna i dina nyhetsbrev, samt vem som gör detta. Allt detta hanteras av två servrar på Internet. Denna information kan sedan MultiMailer ladda ned och visa i fliken Statistik i programmet, t.ex när du klickar på knappen Uppdatera i denna flik (informationen kan även laddas ned automatiskt om du ställt in det).

Var finns servrarna?
De två servrarna finns vid följande domäner på Internet:

Server 1: https://www.samlogic-multimailer.com
Server 2: https://www.multimailer-statistics.com

Server 1 är till för mindre utskick och server 2 är till för större utskick, som kräver hantering av stora datamängder och många e-postadresser.

Produktbeskrivningar av våra program på spanska

Förutom svenska och engelska så finns det även produktbeskrivningar av vissa våra program på spanska. Så känner du någon spansktalande som vill veta mer om våra program så finns det här nedan länkar till sidor med information om de tre programmen MultiMailer, CD-Menu Creator och USB AutoRun Creator på spanska:

> SamLogic MultiMailer – Spansk text
> SamLogic CD-Menu Creator – Spansk text
> SamLogic USB AutoRun Creator – Spansk text

Kostnadsfria bilder till nyhetsbrev, blogg och hemsida

Behöver du kostnadsfria bilder till ditt nyhetsbrev, din blogg eller din hemsida? Det finns många sajter på Internet som tillhandahåller gratis bilder av hög kvalitet – exempelvis fotografier och ikoner. Dessa kan användas till nyhetsbrev, hemsidor, bloggar, program mm. I följande artikel på vår hemsida kan du läsa om var på Internet som du kan finna sådana bildsajter:

> Gratis bilder till nyhetsbrev och din blogg

Artikeln finns även på engelska, om du har engelskspråkiga kontakter som du vill ska läsa den:

> Free Images for Your Email Newsletter and Blog