Extern e-postserver (SMTP-server) – Löser problem vid e-postutskick

Allt fler internetoperatörer (ISP) och webbhotell har infört gränser för hur många mejl man får skicka ut per tidsenhet. Syftet med detta är att försöka begränsa spridningen av skräppost (spam), vilket är en mycket bra målsättning eftersom all skräppost förstör för de som skickar ut nyhetsbrev.

Men gränserna har börjat bli så låga så att företag och föreningar som skickar ut seriösa nyhetsbrev inte kan använda internetoperatörernas och webbhotellens e-postservrar i praktiken

För att lösa dessa och andra problem så kan du använda en fristående extern e-postserver (SMTP-server) för att göra dina e-postutskick. Att använda en sådan e-postservertjänst ger dig också många fördelar:

• Inga utskicksbegränsningar. Du bestämmer själv din utskicksvolym (antal mejl/månad).
• Oberoende av var du befinner dig. Vilken dator som helst i hela världen kan användas.
• Mindre risk att fastna i skräppostfilter om du använder en känd seriös server för utskick.
• Billigt och prisvärt. Det kostar bara ett par öre per mejl.

E-postservertjänsten SamLogic MultiMailer E-postserver
E-postverktyget SamLogic MultiMailer har stöd för att använda externa fristående e-postservrar. Och för att hjälpa de som har problem vid e-postutskick så finns det en tilläggstjänst till MultiMailer där man kan hyra en extern fristående e-postserver (SMTP-server) som samverkar med programmet. Mer information om denna tjänst finns på följande sida:

> SamLogic MultiMailer E-postserver – Mer information

Nu kan du prova SamLogic USB AutoRun Creator

SamLogic USB AutoRun Creator är ett verktyg som gör det möjligt att använda AutoRun-funktionen i Windows-datorer på USB-minnen, på liknande sätt som är möjligt med CD och DVD-skivor. Den engelska versionen av SamLogic USB AutoRun Creator är nu klar och om du är intresserad så kan du nu ladda hem ett demo (en testversion) av verktyget för utvärdering.

SamLogic USB AutoRun Creator finns beskrivet på denna sida (länk till engelskt demo finns också på sidan):

> SamLogic USB AutoRun Creator (engelsk produktsida)

SamLogic USB AutoRun Creator kan användas tillsammans med menydesignverktyget SamLogic CD-Menu Creator för att skapa menyer som öppnas automatiskt eller så kan det användas separat, för att t ex möjliggöra att dina program eller dokument på USB-minnen öppnas automatiskt. Vi planerar att släppa en svensk version av produkten under oktober.

MultiMailers kampanjhantering effektiviserar dina e-postutskick

I e-postverktyget SamLogic MultiMailer finns det något som kallas för kampanjer. Genom att använda dig av kampanjer så kan du effektivisera hanteringen av dina e-postutskick. En kampanj är en slags projektfil där vissa inställningar och information om ett e-postutskick sparas för att lättare kunna återanvändas vid ett senare tillfälle. En kampanjfil har alltid namntillägget .camp och i en sådan fil lagras bl a följande information:
 
– sökväg till nyhetsbrev
– sökväg till mailing-lista
– sökväg till eventuell temporär spärrlista
– vald avsändarprofil

När du öppnar en tidigare kampanjfil så kommer ovanstående filer och inställningar att laddas in till MultiMailer automatiskt. Och när du sparar en kampanj så sparas innehållet i aktuellt nyhetsbrev och mailing-lista automatiskt.

Jämförelse av utskicksgrupper
Förutom att lättare kunna återanvända tidigare nyhetsbrev, mailing-listor mm så kan kampanjer också användas tillsammans med den avancerade statistiken i MultiMailer för att på ett lätt sätt jämföra olika utskicksgrupper med varandra och t ex se vilken grupp som fått flest öppnade nyhetsbrev.