MultiMailer använder primärt en utskicksserver hos Amazon för leverans av nyhetsbrev

När du använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer så har du även tillgång till en e-postserver för dina e-postutskick. Nedan ska vi berätta lite om vilken serverlösning vi valt till MultiMailer.

Primärt används en utskicksserver hos Amazon för leverans av nyhetsbrev
Logotype - Amazon SESFör att få stabila e-postutskick och en hög leveransbarhet av nyhetsbrev krävs en pålitlig utskicksserver. Nyhetsbrevsverktyget MultiMailer använder därför i första hand en utskicksserver hos Amazon (Amazon Web Services) för leveransen av nyhetsbreven. Amazon är ett av världens största molnföretag och det är mycket sällan som deras servrar är nere. Amazon har dessutom ett gott rykte hos mottagarnas servrar så leveransbarheten av nyhetsbreven blir hög.

Som reserv används en utskicksserver hos ett annat företag
Logotype - AuthSMTPFör att öka säkerheten ännu mer så använder vi också en utskicksserver hos ett annat företag (AuthSMTP/GetOnline) som en reservserver. Om nyhetsbreven inte kan levereras via Amazons utskicksserver så kopplar MultiMailer automatiskt om till AuthSMTP/GetOnlines utskicksserver utan att utskicket stannar.

Ett automatiskt byte av utskicksserver kan ske av följande skäl:
– Amazons utskicksserver är överbelastad för tillfället
– Amazons utskicksserver är nere för tillfället
– Studsfrekvensen är högre* än vad Amazons utskicksserver accepterar

*) Amazons utskicksserver accepterar en studsfrekvens på upp till 5%. Så om studsfrekvensen för ditt utskick överstiger 5% kan ett byte av server ske under utskicket.

ServerGDPR-anpassade servrar
Både utskicksservern hos Amazon och utskicksservern hos AuthSMTP/GetOnline uppfyller de krav som EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) ställer. Bland annat så är bägge servrarna lokaliserade i ett EU-land och trafiken mellan klient och server är krypterad. Du kan läsa mer om GDPR-anpassningen i detta blogginlägg.

Andra fördelar
Förutom GDPR-anpassning, hög leveransbarhet och hög stabilitet så innebär ovanstående serverlösning även följande fördelar:

– Risken att nyhetsbreven klassas som skräppost minskar.
– En hög och jämn utskickshastighet kan hållas.
– E-poststudsar hanteras automatiskt och effektivt.
– Du har alltid åtkomst till en utskickserver, oavsett internetoperatör och geografisk placering.
– Alla nyhetsbrev (inkl. eventuella bilagor) skannas automatiskt efter virus.

Men du kan även använda din egen e-postserver för dina utskick
MultiMailer är ett flexibelt verktyg. Du kan även använda din egen e-postserver för dina utskick. Om du redan har tillgång till en stabil e-postserver som du är nöjd med så kan du naturligtvis även använda den till dina utskick.

Mer information
Du hittar mer detaljerad information om ovan beskrivna e-postserverlösning för MultiMailer på denna informationssida. Där hittar du även en utförlig FAQ-sida med vanliga frågor och svar.

Se även
> MultiMailers utskicksservrar för e-post följer GDPR

MultiMailers utskicksservrar för e-post följer GDPR

ServerOm du inte använder en egen utskicksserver när du gör e-postutskick med nyhetsbrevsverktyget MultiMailer så kan du använda utskicksservrar som vi tillhandahåller och som samverkar automatiskt med MultiMailer.

De utskicksservrar som vi använder och som samverkar med MultiMailer ägs och drivs av företagen Amazon och AuthSMTP/GetOnline. Bägge företagens utskicksservrar finns i ett EU-land och de uppfyller de krav som EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) ställer fullt ut.

MultiMailer använder primärt en utskicksserver från Amazon och som reserv en utskicksserver från AuthSMTP/GetOnline. Nedan kan du läsa hur respektive företag följer GDPR:
> Amazon – General Data Protection Regulation (GDPR) Center
Logotype - GDPR> AuthSMTP/GetOnline – GDPR Statement

Och här hittar du respektive företags integritetspolicysidor:
> Amazon – Data Privacy
> AuthSMTP/GetOnline – Privacy Policy

Krypterad kommunikation
All kommunikation mellan MultiMailer och de två e-postservrarna sker med krypterad SSL/TLS-teknik. Ingen utomstående kan då se vilka mejl som transporteras från MultiMailer till servrarna. Men vi rekommenderar ändå att inte skicka mycket känslig information via e-post, men om man ska göra det så bör informationen vara krypterad.

Primärt används utskicksservern från Amazon
MultiMailer använder primärt utskicksservern hos Amazon, men om den är överbelastad eller om studsfrekvensen är för hög så byter MultiMailer automatiskt till utskicksservern från AuthSMTP/GetOnline. Byte av server sker helt automatiskt och utan avbrott i utskicket. Vi förklarar mer hur systemet med dubbla e-postservrar fungerar i detta blogginlägg.

Logotyper - Amazon och AuthSMTP

Se även
> MultiMailer använder primärt en utskicksserver hos Amazon för leverans av nyhetsbrev

Hur påverkar GDPR e-postmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick?

Logotype - GDPRDen nya dataskyddsförordningen (GDPR) har nu börjat gälla och alla som håller på med e-postmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick som är riktade till enskilda individer (namngivna personer) berörs väldigt mycket av de nya reglerna.

Vi har publicerat en ny artikel på vår hemsida som tar upp de viktigaste sakerna man måste tänka på om man skickar ut nyhetsbrev eller andra typer av mejl till kunder och andra typer av kontakter:

> Hur påverkar GDPR e-postmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick?

Se även
> 20 tips & råd om GDPR avseende e-post och e-postmarknadsföring
> Hur påverkar nya dataskyddsförordningen (GDPR) företag och organisationer?

35 frågor och svar om GDPR för föreningar och idrottsklubbar

I ett tidigare blogginlägg gav vi tips till småföretag om var de kunde hitta svar på vanliga frågor om GDPR. Det här blogginlägget vänder sig i första hand till föreningar, ideella organisationer och idrottsklubbar, och innehåller länkar till bra webbsidor som tar upp de vanligaste frågorna och svaren om EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för denna grupp.

Visma Spcs: Klarar din förening kraven i GDPR?
Logotype - Visma SpcsDen 25 maj 2018 blev den nya dataskyddsförordningen, GDPR, lag i Sverige. GDPR berör alla som behandlar personuppgifter; således även föreningar, ideella organisationer och idrottsklubbar. Visma Spcs har en bra webbsida om GDPR som vänder sig till föreningar. Denna sida ger bl.a svar på följande frågor om GDPR:

1. Vad betyder ord som ”datasubjekt”, ”personuppgift”, ”personuppgiftsansvarig” mm?
2. Vad är viktigt för en förening att veta om GDPR?
3. Vilka är de lagliga grunderna för en förening för att behandla personuppgifter?
4. Vad ska man tänka på när man samlar in personuppgifter?
5. Vad ska man informera den registrerade?
6. Vilka rättigheter har de registrerade?
7. Vilka är de viktiga nyheterna i GDPR?
8. För vilka föreningar gäller GDPR?
9. Får man upprätta medlemsregister när GDPR träder i kraft?
10. Får man behandla personnummer?
11. Vad gäller om man registrerar barn?
12. Vad gäller om man registrerar anhöriga?
13. Vad gäller om föreningen har ett politiskt, religiöst, filosofiskt eller liknande syfte?
14. Hur ska personuppgifter behandlas i samband med kurser, tävlingar och evenemang?
15. Vad är styrelsens viktigaste uppgifter i detta sammanhang?

Svaren på frågorna ovan hittar du på denna webbsida hos Visma Spcs:
> GDPR & föreningar – klarar din förening kraven?

Logotype - Svenska KennelklubbenSvenska Kennelklubben: Frågor & svar, ordlista, mallar
Svenska Kennelklubben har en bra webbsida med grundläggande frågor och svar om GDPR som andra föreningar också kan ha nytta av att läsa. Några av frågorna som du får svar på är:

1. Vad är en personuppgift?
2. Vad menas med behandling av personuppgifter?
3. Vad kan klubben behöva göra?
4. Har ni IT-system som måste anpassas?
5. Har ni de rutiner som behövs?

Svaren på dessa frågor och många andra frågor hittar du på denna webbsida:
> GDPR – Frågor & svar

Vi rekommenderar även följande sidor hos Svenska Kennelklubben:
> GDPR-ordlista
> GDPR-mallar

Riksidrottsförbundet: De 15 vanligaste frågorna om GDPR
Logotype - RiksidrottsförbundetRiksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, både nationellt och internationellt. De har tagit fram en FAQ-sida om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och ger svar på de vanligaste frågorna som de fått från förbund och föreningar gällande de nya bestämmelserna. Bl.a ger FAQ-sidan svar på följande frågor:

1. Vad innebär det att föreningen självmant ska informera de registrerade?
2. Vad innebär det att föreningen måste ha en laglig grund för behandling av personuppgifter?
3. Vad kan idrottsföreningarna göra?
4. Vad finns det för stöd för idrottsföreningar och förbund?
5. Hur påverkar den nya lagstiftningen idrotten?
6. Vad gäller vid bildpublicering på föreningens hemsida och sociala medier?
7. Hur gör vi om vi vill fota vid en tävling/träning och inte känner alla som är där?
8. Vad gäller för barn som ansöker om medlemskap i förening?
9. Krävs skriftligt godkännande av medlemsavtalet eller kan det vara muntligt?
10. Måste vi ta in samtycke från alla medlemmar?
11. Kan vi ha kvar våra kontaktlistor till styrelse och ledare på webben?
12. Måste en leverantör av tävlingssystem ha ett biträdesavtal med arrangören?
13. Vad gäller vid publicering av resultatlistor?
14. Måste också kursanmälan ha ett godkännande av avtalet?
15. Måste uppgifter som har getts i samband med en kurs raderas efter kursen?

Du hittar svar till ovanstående 15 frågor på följande webbsida hos Riksidrottsförbundet:
> Vanliga frågor

Se även
Artiklar och blogginlägg:
> Artiklar & tips för småföretag om GDPR, personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal
> Hur påverkar nya dataskyddsförordningen (GDPR) företag och organisationer?
> Hur påverkar GDPR e-postmarknadsföring och nyhetsbrevsutskick?
Om MultiMailer:
> SamLogic MultiMailer – E-postprogram för föreningar och organisationer