Så kan MultiMailer meddela dig när ett e-postutskick är klart

MultiMailerNyhetsbrevsverktyget MultiMailer kan meddela dig via e-post när ett e-postutskick är klart. Detta är praktiskt när man gör stora e-postutskick som kan ta flera timmar. Du kan starta utskicket, lämna datorn och när allt är färdigt så får du ett informationsmejl med en rapport innehållande utskicksstatistik (t.ex till din mobiltelefon). Informationsmejlet innehåller fakta om bl.a start- och sluttid, antal skickade, antal felaktiga och antal blockerade mejl.

Om du dessutom vill att MultiMailer ska stängas automatiskt efter att utskicket är klart och informationsmejlet skickats ut så finns det även en inställning för detta.

Så aktiverar du funktionen för informationsmejl

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.

2. Välj fliken Mailinglista.

3. Välj menyalternativet Utskick – Meddela mig när utskicket är klart.

Menyn Utskick

4. Markera alternativet Meddela mig via e-post när utskicket är klart i dialogrutan.

5. Skriv in en mottagare av informationsmejlet (en e-postadress) i inmatningsfältet
    Skicka meddelande till denna e-postadress.

6. I inmatningsfältet Utskicksgräns kan du ange en lägsta gräns för antal nyhetsbrev som måste ha skickats ut för att ett informationsmejl ska skickas ut.

Dialogrutan Meddela mig när utskicket är klart

7. Om du vill att MultiMailer ska stängas automatiskt efter att e-postutskicket är klart och informationsmejlet skickats ut så kan du markera alternativet Stäng MultiMailer när utskicket är klart.

Mer information
Genom att ange ett lämpligt värde i inmatningsfältet Utskicksgräns (se punkt 6 ovan) så slipper du få informationsmejl vid mindre utskick, t.ex om du gör ett testutskick. När ett e-postutskick är klart i MultiMailer så visas en dialogruta enligt nedan:

Dialogrutan Utskicket är färdigt

Om du stänger denna dialogruta manuellt inom 1 minut efter att utskicket är klart så skickas inget informationsmmejl ut. Detta för att informationsmejl inte ska skickas ut i onödan.

Se även
> Hur du startar e-postutskick vid en bestämd tidpunkt

Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?

Nyhetsbrevsverktyget MultiMailer är ett väldigt flexibelt verktyg som används av företag, föreningar, kommuner och myndigheter i hela Sverige. Förutom att skicka ut nyhetsbrev så används MultiMailer även i många andra sammanhang.

En myndighet som använder MultiMailer är Datainspektionen (numera IMY) och vi frågade Per Lövgren som är kommunikationsansvarig på Datainspektionen vad de använder MultiMailer till och vad han tycker är bra med verktyget:

Vad använder Datainspektionen MultiMailer till?
– Den statliga myndigheten Datainspektionen använder MultiMailer för att bland annat skicka ut pressmeddelanden. Myndigheten skickar ut i snitt 4-5 pressmeddelanden i månaden till fler än 4 000 mottagare.

Är det något speciellt du tycker är bra med MultiMailer?
– Det är en kostnadseffektiv lösning för utskick av pressmeddelanden.

Nedan ser du ett exempel på ett pressmeddelande som Datainspektionen skickat ut med MultiMailer:


 
Om du vill prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden
Om du vill prenumerera på Datainspektionens pressmeddelanden via e-post så kan du anmäla dig via den här webbsidan på deras webbsajt. Du kan även följa Datainspektionen på Twitter.

Lite fakta om Datainspektionen:

Datainspektionen – Vi skyddar din integritet i IT-samhället
Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Datainspektionen verkar som en motkraft mot obefogad registrering. Datainspektionen utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter och kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Datainspektionen ger även råd och sprider kunskap. Läs mer här.

Datainspektionen heter numera IMY. Namnbytet skedde efter att detta blogginlägg publicerades. Datainspektionen bytte namn till IMY den 1 januari 2021.

Se även
> 5 skäl till varför Rotary använder nyhetsbrevsverktyget MultiMailer
> Svenska Lions medlemmar använder SamLogic MultiMailer extra förmånligt

MultiMailer 2015 uppdaterad med många nya funktioner

MultiMailerVi har uppdaterat nyhetsbrevsverktyget MultiMailer 2015 med många nya funktioner och förbättringar. Alla som har 2015-versionen av MultiMailer eller prenumererar på MultiMailer kan ladda ned uppdateringen kostnadsfritt. Versionsnumret på uppdateringen är 10.0.60 (datum: 2016-04-04) och nedan kan du se exempel på vad som är nytt eller förbättrat. Nedladdningslänkar finns längst ned i blogginlägget.

MultiMailer 2015 – Nya funktioner och förbättringar

Programmet

• Ny utskicksmotor som ger nyhetsbrev lägre spampoäng.

• Bättre kompatibel med Hotmail/Outlook.com. Inbäddade bilder visas nu i dessa e-postklienter.

• En alternativ text kan visas för de mottagare som saknar stöd för HTML i sina e-postklienter. Förutom att fler kan läsa ditt budskap så innebär detta även att dina nyhetsbrev får lägre spampoäng i flera antispamfilter.

• Det är nu möjligt att ange prioritet för ett mejl. Du kan välja mellan Normal och Hög prioritet. Läs mer.

Prioritet

• Det är nu möjligt att sätta bakgrundsfärg för enskilda ord och meningar. Läs mer.

Bokstäver kan nu ha en bakgrundsfärg

• Möjlighet att välja fler olika teckensnitt till nyhetsbrev än förut tack vare ett system med backupfonter.

• Funktionen List-Unsubscribe (dvs avregistreringslänk i e-posthuvudet) har uppdaterats och förenklats.

• Nätverkssökvägar (UNC-sökvägar, dvs sökvägar som börjar med ”\\”) hanteras nu för bilder i nyhetsbrev.
Microsoft Excel
• Snabbare import och export av data från Microsoft Excel.

• MultiMailer kan nu hantera en datoromstart mitt under ett utskick. Om du skickar ut nyhetsbrev under natten så kan du ibland ha oturen att Windows startar om datorn då efter en systemuppdatering. MultiMailer hanterar nu detta på ett bra sätt.

• En ny statistikfunktion som visar antal klick per kategori har lagts till. Läs mer.

Länkrapport

• Förbättrat stöd för molntjänster som Dropbox och OneDrive. Flera personer som delar samma statistik via molnet kan nu skicka ut samtidigt.

• Uppdaterad hantering av avsändarprofiler. Läs mer om avsändarprofiler.

Avsändarprofiler

• Möjlighet att direkt från fliken E-poststudsar radera en kontakt från mailinglistan vars e-post studsat.

• Möjlighet att öppna flera mailing-listor på en gång (endast Enterprise). Läs mer i det här MultiMailer-tipset (se metod 3).

Utskickstjänster

• Fördubblat utskickskonto. Den maximala utskicksmängden i antal MB har fördubblats.

• Enklare att hantera engångsutskick för att temporärt öka utskicksvolymen.

Support

• Ett nytt supportverktyg har lagts till som underlättar om du ska skicka information om MultiMailers inställningar, datafiler och din dators konfigurering till oss i samband med support. Läs mer.

Dessutom har många mindre förbättringar gjorts och rapporterade fel har åtgärdats så vi rekommenderar därför alla MultiMailer-användare att installera den senaste versionen av MultiMailer 2015.

ProgramuppdateringNedladdningsidor för uppdatering av MultiMailer 2015
Om du har SamLogic MultiMailer 2015 installerad på din dator så kan du ladda ner den uppdaterade versionen av MultiMailer 2015 från någon av nedanstående nedladdningssidor:
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Standard
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Professional
> Nedladdningssida för SamLogic MultiMailer 2015 / Enterprise

Om du har MultiMailer 2014 eller äldre
Om du har MultiMailer 2014, eller en äldre version av MultiMailer, så kan du istället uppgradera till den nya versionen till ett förmånligt uppgraderingspris:
> Uppgradera till SamLogic MultiMailer 2015

Se även
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad
> Ny version: SamLogic MultiMailer 2015

Så sätter du bakgrundsfärg för text i MultiMailer

Från och med version 10.0.60 av MultiMailer 2015 är det möjligt att sätta bakgrundsfärg för enskilda bokstäver, ord och meningar. Bilden nedan visar hur det kan se ut om man ger varje ord en röd bakgrundsfärg:

Bokstäver med bakgrundsfärg

Du ger en bokstav, ett ord eller en mening en ny bakgrundsfärg genom att markera den och sedan klicka på den nya knappen för färgval som finns längst ut till höger på knappraden:

Ny knapp för färgval

Då visas en färgpalett och ur denna väljer du en ny bakgrundsfärg till texten. Vill du ändra textfärgen (färgen på bokstäverna) så klickar du på knappen näst längst till höger och väljer en textfärg ur den färgpalett som visas.

Hur du anger prioritet för ett mejl i MultiMailer

Det är nu möjligt att ange prioritet för ett mejl som skickas ut med nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer. Du kan välja mellan normal och hög. Att sätta ett mejl till hög prioritet är ett sätt att se till att mottagaren uppmärksammar just ditt mejl bland övriga mejl i mottagarens inkorg.

Vilken prioritet ska du välja?
För vanliga nyhetsbrev bör du alltid välja prioritetsinställningen Normal. Att använda Hög för vanliga nyhetsbrev kan uppfattas som spam och bör undvikas. Prioriteten Hög bör du bara tillämpa i de fall där informationen du skickar ut är mycket viktig och där mottagaren inte får missa ditt mejl. Några användningsområden är: utskick av inloggningsuppgifter, mötesbekräftelser, avtal, offerter, kvitton, fakturor mm.

Så här anger du prioritet
Innan du kan använda prioritetsfunktionen i MultiMailer måste den aktiveras, men det är snabbt gjort. Följ stegen nedan för att aktivera MultiMailers prioritetsfunktion:

1. Starta MultiMailer och stäng startfönstret.
2. Välj menyalternativet Inställningar – Alternativ.
3. I fliken Allmänt markerar du alternativet
    Visa inställning för att sätta prioritet för ett e-postmeddelande.
4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

Nu har funktionen för prioritet aktiverats. Du ser det genom att till höger om inmatningsfältet Ämne finns en kombinationsruta med namnet Prioritet:

Vid Prioritet kan du ange mejlets prioritet

I denna kombinationsruta kan du välja mellan Normal och Hög prioritet:

Alternativen Normal och Hög finns

Observera att när du startar MultiMailer nästa gång så kommer prioritetsinställningen alltid att vara Normal. Samma sak gäller om du väljer nytt nyhetsbrev eller öppnar ett befintligt nyhetsbrev. Detta för att undvika att man skickar ut e-postmeddelanden med hög prioritet av misstag.

Nytt supportverktyg i MultiMailer

Nyhetsbrevsverktyget SamLogic MultiMailer har fått ett nytt supportverktyg som underlättar om du ska skicka information om MultiMailers inställningar, datafiler och din dators konfigurering till oss i samband med support. Supportverktyget underlättar också om du vill skicka ditt nyhetsbrev till oss för analys och för tips om design och utformning.

Supportverktyget är väldigt lättanvänt och i detta tips beskriver vi hur du använder det.