Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016

MultiMailerVi släppte nyligen en ny version av vårt nyhetsbrevsverktyg MultiMailer och nedan kan du läsa om några nyheter och förbättringar i den versionen:

Nyheter i SamLogic MultiMailer 2016

Förbättrad utskicksmotor
Utskicksmotorn har förbättrats ytterligare i MultiMailer 2016 så att risken att fastna i antispamfilter är nu ännu mindre än förut. De filter som används för att stoppa skräppost blir ständigt allt striktare och MultiMailer 2016 är anpassad för att hantera detta.

Förbättrad hantering av bilder
Bildhanteringen i MultiMailer 2016 har uppdaterats så att du kan ge bilder rätt storlek redan innan de infogas i nyhetsbrevet. Funktionen är smart och anpassar bildens storlek automatiskt så att bilden aldrig är större än nödvändigt. Det här innebär bl.a att utskicken går snabbare.

Bättre samverkan med Microsoft Word
HTML och Word-text är inte helt kompatibla med varandra och för att lösa detta problem så finns det nu en ny urklippsfunktion i MultiMailer som är specialiserad på att klistra in formaterad text från Microsoft Word.

Stöd för Microsoft Windows 10 – Anniversary Update
Vi har testat och säkerställt att MultiMailer 2016 fungerar i den senaste versionen av Windows 10. Använder du Windows 10 som operativsystem i din dator så rekommenderar vi dig att uppgradera till MultiMailer 2016 innan du tar fram och skickar ut dina nyhetsbrev.

Upp till 5 gånger högre utskickshastighet (för dig med egen server)
Vi har en glad nyhet för dig som skickar ut nyhetsbrev via en egen e-postserver! Utskickshastigheten är nu upp till 5 gånger högre jämfört med tidigare versioner av MultiMailer.

Ytterligare förbättringar och nyheter i MultiMailer 2016
Förutom de nyheter och förbättringar som beskrevs ovan så har även detta tillkommit:

1. Stöd för grafiska rubriker. Läs mer.
2. MultiMailers nyhetsbrevsguide stöder nu LinkedIn, Instagram och YouTube. Läs mer.
3. Funktionen för att infoga ikoner och symboler till länkar har utökats med Instagram.
4. Korrekt visning av nyhetsbrev världen över tack vare automatisk konvertering till Unicode.
5. Kan importera data och samverka med Outlook och Excel 2016/365.
6. E-postadresser kan valideras (felkontrolleras) innan utskick.
7. MultiMailer kan meddela dig via e-post när ett utskick är klart. Läs mer.
8. Du kan nu på ett enkelt sätt öppna en webbsida som är knuten till en kontakts e-postadress.
9. Du kan nu få en lista på alla kontakter som klickat på en specifik länk i ett nyhetsbrev.
10. Större möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i mailinglistan.
Specifikt för Enterprise:
11. Upp till 20 egna fält (med valfria fältnamn) kan nu användas.
12. Möjlighet att döpa om MultiMailers standardfält/-rubriker i mailing-listan till egna namn.
13. Flexiblare hantering av hårda och mjuka e-poststudsar.

Mer information om nyheterna och förbättringarna finns att läsa på den här nyhetssidan.

Utvärdera nya SamLogic MultiMailer 2016 gratis
Som framgår ovan så är det väldigt mycket som har förbättrats i MultiMailer 2016. Om du vill kan du testa de nya funktionerna helt kostnadsfritt i en gratis utvärderingsversion. Läs mer här.

MultiMailer 2016 – Flexiblare utskicksgränser
MultiMailer 2016 har utökats med flera nya utskicksgränser för att det bättre ska passa olika utskicksbehov. Detta i kombination med engångsutskick gör att du har en flexibel och prisvärd lösning om dina utskicksbehov skulle behöva höjas temporärt. Aktuella utskicksgränser och priser hittar du på MultiMailers ordersidor.

Se även:
> Så ser du vilken version av MultiMailer som du har installerad
> MultiMailer uppdaterad med många nya funktioner (april 2016)

Utvärdera nya MultiMailer 2016 gratis!

Nya SamLogic MultiMailer 2016 har precis släppts, och vill du testa alla nya funktioner i programmet så kan du göra det kostnadsfritt. Om du klickar på länken nedan så kommer du till en nedladdningssida där du kan ladda hem en fullt fungerande version av MultiMailer 2016. Det är ingen demoversion utan det är en skarp version utan begränsningar som fungerar fullt ut:

> Ladda ner nya MultiMailer 2016

Systemkrav
Vill du läsa systemkraven för MultiMailer 2016 innan du laddar ned så finns den tillgänglig på denna systemkravssida.

Hur du tar bort e-postadresser som studsat från en mailinglista

Det finns två olika metoder i MultiMailer som du kan använda dig av för att ta bort e-postadresser som ständigt studsar från en mailinglista. Visserligen finns det automatik inbyggd i MultiMailer som hindrar att e-postadresser som studsar mycket får fler nyhetsbrev, men du kan få renare mailinglistor om du även avlägsnar dem från dina utskickslistor.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via fliken ’E-poststudsar’
I fliken E-poststudsar i MultiMailer redovisas de e-postadresser som ger studsar. En studs alstras om nyhetsbrevet inte kan levereras till mottagaren pga något fel. I denna flik kan du få information om varje studs; exempelvis felorsak, hur många gånger den har studsat och om det är en hård eller en mjuk studs. En hård studs är ett permanent fel och en mjuk studs är ett temporärt fel (läs mer här).

I fliken E-poststudsar kan du även göra olika operationer med de studsande e-postadresserna. Exempelvis spärra dem manuellt från fler utskick eller exportera dem till Excel. Från denna flik kan du även avlägsna studsande e-postadresser från en mailinglista. Tipset nedan visar hur du gör:

Gör så här:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån (t.ex via startfönstret eller via menyalternativet Arkiv – Öppna – Mailing-lista).
3. Öppna fliken E-poststudsar.
4. Markera de e-postadresser som har studsat och som du vill ta bort från mailinglistan.
5. Högerklicka över de markerade e-postadresserna och välj menyalternativet Ta bort.

Bilderna visar steg 4 till 7
I bilderna ovan visas steg 4 till 7.

6. Ange om de markerade e-postadresserna ska tas bort från både mailinglistan och från listan med e-poststudsar. Markera lämpliga alternativ.
7. Tryck på knappen Ta bort för att ta bort e-postadresserna.

Ta bort studsande e-postadresser från en mailinglista via en spärrlista
I spärrlistan Ogiltiga e-postadresser hamnar automatiskt de e-postadresser som alstrat minst 3 hårda studsar samt de e-postadresser som du adderat till spärrlistan manuellt. Samtliga e-postadresser och domäner som finns i spärrlistan kommer att tas bort från den aktiva mailinglistan om du använder metoden som beskrivs i tipset nedan:

Gör så här
:
1. Starta MultiMailer.
2. Öppna den mailinglista som du vill ta bort studsar ifrån.
3. Välj menyalternativet Arkiv – Spärrlistor – Ogiltiga e-postadresser.

Bilden visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'
Bilden ovan visar menyvalet 'Arkiv' - 'Spärrlistor' - 'Ogiltiga e-postadresser'

4. Nedanstående dialogruta visas nu. Tryck där på knappen Avlägsna från mailing-listan.

Dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'
Bilden ovan visar dialogrutan 'Lista med ogiltiga e-postadresser'. För att radera motsvarande e-postadresser från mailinglistan trycker du på knappen 'Avlägsna från mailing-listan'.

5. Tryck Ja i dialogrutan som visas.
6. När raderingsprocessen är färdig trycker du OK och därefter Stäng.

Viktigt att veta om e-poststudsar i MultiMailer
För att en e-postadress ska spärras automatiskt från fler utskick så behöver den studsa 3 gånger och klassificeras som en hård studs. Detta för att inga e-postadresser ska spärras t ex pga att ett e-postkonto är fullt eller pga ett temporärt fel på en server.
Observera att det endast är de e-postadresser som finns i spärrlistan som MultiMailer inte kommer att skicka ut till. Så e-postadresser som finns i fliken E-poststudsar är inte spärrade förrän de hamnar i spärrlistan.

Se även
> 11 tips som minskar antal studsar vid utskick av nyhetsbrev
> Hur du adderar e-postadresser till spärrlistorna i MultiMailer