SamLogic MultiMailer 2022 - nyheter


Här nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2022:
  

 
Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2022

 • Windows 11 - LogotypeWindows 11. MultiMailer 2022 stöder nya Microsoft Windows 11.

 • GDPR. Fler GDPR-funktioner har lagts till. Nu kan MultiMailer varna om en specifik GDPR-information saknas i ett nyhetsbrev som ska skickas ut. T.ex om en avregistreringslänk saknas.

 • Kontroll av länkar. MultiMailer kontrollerar att alla länkar i ett nyhetsbrev är ok innan utskicket ska starta.

 • Centrerade bilder. Man kan nu infoga centrerade bilder direkt via Infoga bild och Infoga bildlänk.

 • TLS 1.2. MultiMailer har nu stöd för det säkrare TLS 1.2-protokollet. TLS är ett krypteringsprotokoll som används för att kryptera meddelanden mellan klient och server.

 • Logotyper för Gmail och OutlookGmail / Outlook. MultiMailer 2022 kan samverka med Gmail- och Outlook-servrar.
   

SamLogic MultiMailer 2022 / Professional + Enterprise
Alla punkter ovan, plus även:

 • Kompakt mailinglista. Om din utskickslista enbart består av e-postadresser, och eventuellt personnamn + företagsnamn, så kan du nu använda en bantad mailinglista som ger snabbare hantering av informationen.

 • Snabbare statistik. Hantering av bl.a klickstatistik sker snabbare än förut.

 • Logotype - DMARCDMARC. Studsar som alstras pga överträdelser av DMARC-regler visas nu med en egen textfärg i fliken E‑poststudsar i MultiMailer. Felkategori sätts till DMARC. På så sätt blir det enklare att urskilja sådana här studsar från andra typer av studsar. Läs mer om DMARC här.
   

SamLogic MultiMailer 2022 / Enterprise
 
Alla punkter ovan, plus även:

 • Det är nu möjligt att skapa en unik spärrlista (för avregistreringar) per avsändarepostadress och per avsändarprofil. Så om du t.ex har flera nyhetsbrev så kan nyhetsbrevsmottagaren avregistrera sig från ett specifikt nyhetsbrev istället för att avregistrera sig från samtliga. Den här funktionen är också användbar om du har en utskickslista för viktig information och en utskickslista för reklam eller nyhetsbrev. Mer information.
   

Övrigt

 • I övrigt så har vi gjort mängder med småförbättringar i MultiMailer samt fixat en del rapporterade fel. Vi har också ökat säkerhetsnivån i olika delar av programmet.

  
SamLogic MultiMailer 2020 - nyheterHär nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2020:
    

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2020

 • StavningskontrollStavningskontroll. I MultiMailer 2020 ingår nu stavningskontroll. Via en kryssruta i fliken Nyhetsbrev kan du aktivera och stänga av stavningskontrollen. Läs mer.

 • Stöd för emojier. I MultiMailer 2020 ingår nu stöd för emojier. En emoji är en liten grafisk symbol (t.ex: 🍓) som kan placeras i både ämnesrad och nyhetsbrevstext, och syns även om bildvisning är avstängd. Läs mer.

 • Knappar. Du kan nu infoga klickbara knappar i valfri färg i dina nyhetsbrev. Läs mer.

 • Stöd för läskvitto. MultiMailer kan nu begära ett läskvitto från mottagarna av dina e-postmeddelanden. Läs mer.

 • PinterestHögupplösta ikoner och Pinterest. Nyhetsbrevsguiden i MultiMailer har uppdaterats. Alla ikoner för sociala medier består nu av högupplösta 4K-bilder. Vi har också lagt till stöd för Pinterest. Läs mer.

 • Uppdaterad Statistik-flik. Fliken "Statistik" har uppdaterats med bl.a följande:
  - Utskickens ämnesrad syns nu mer tydligt än förut (i en kolumn till vänster).
  - Utskicken kan grupperas efter antal dagar sedan utskick. Det gör det lättare att se när olika utskick har gjorts.
  - Olika textfärger för vissa nyckelvärden (som t.ex öppningsfrekvens) visar visuellt hur utskicken har gått. (Pro/Ent)
  - Mindre viktiga testutskick visas med en grå textfärg.
    

  Statistik - Grupper   Statistik - Olika textfärger
    
  Läs mer.
    
 • Uppdaterade tabellfunktioner. Tabellfunktionerna i MultiMailer har uppdaterats. Du kan nu ändra horisontell och vertikal textjustering för tabellceller samt ändra kolumnbredder. Läs mer.

 • Titlar. Du kan nu infoga titlar i dina nyhetsbrev. Läs mer.

 • Kontroll av e-postadresser innan utskick. MultiMailer söker efter vanliga fel i e-postadresser innan e-postutskicket startar och ger dig en lista på e-postadresser med fel, om sådana påträffas.

 • Förbättrad kompatibilitet med Gmail och iPhone. Kompatibiliteten med Gmail och iPhone har förbättrats. MultiMailer varnar dessutom om ett möjligt kompatibilitetsproblem upptäcks.

 • Loggfil. Lätt att öppna en loggfil från ditt senaste e-postutskick.

 • Uppdaterat startfönster. Vi har uppdaterat startfönstret i MultiMailer (dvs det fönster som visas när MultiMailer startar). Nu visas fler tidigare nyhetsbrev, mailinglistor mm. Dessutom kan du se tidigare nyhetsbrevs ämnesrader direkt i startfönstret.

 • FavoriterFavoritmappar. Om det finns några mappar som du ofta öppnar nyhetsbrev från, så kan du nu med en ny funktion i MultiMailer snabbt komma åt innehållet i dessa mappar. Läs mer.

 • Windows 10-design på knappar. Vi har uppdaterat programgränssnittet så att modern Windows 10-design används för knappar mm. Fast du kan givetvis fortsätta med det traditionella gränssnittet också om du vill. Du bestämmer detta via en inställning i MultiMailer.

 • Automatisk start av MultiMailer. Du har nu möjlighet att låta MultiMailer starta automatiskt när datorn/Windows startar.
   

SamLogic MultiMailer 2020 / Professional + Enterprise
Alla punkter ovan, plus även:

 • httpsSäkra HTTPS-länkar för nyhetsbrevskopior/dokument. När du laddar upp nyhetsbrevskopior eller dokument till vår server så används nu säkra/krypterade HTTPS-länkar (istället för de äldre HTTP-länkarna som tidigare). Förutom högre säkerhet så ger detta även bättre framkomlighet för nyhetsbrev om endast säkra https-länkar används i nyhetsbrevet.

 • Uppladdade dokument kan nu raderas. Ytterligare en förbättring som vi gjort till dokumentuppladdningsfunktionen är att uppladdade dokument nu kan raderas via MultiMailer.

 • KontrolladresserKontrolladresser. MultiMailer hanterar nu kontrolladresser. En kontrolladress är en e-postadress som ska få e-postmeddelanden utöver de vanliga e-postadresserna i din mailinglista. Kontrolladresser kan användas för att kontrollera att utskicket fortlöper utan problem och för att låta andra personer granska dina nyhetsbrev. Läs mer.

 • Större möjlighet att anpassa programgränssnittet. Alla har olika behov och olika funktioner som de använder, och du har nu en större möjlighet att anpassa programgränssnittet så att bara de funktioner som du behöver visas. Funktioner som du aldrig använder kan döljas.

   
SamLogic MultiMailer 2019 - nyheterHär nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2019:
    
Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2019
 • En visuell reklambrevsguide ingår nu i MultiMailer. Kan användas för att skapa t.ex reklambrev, produktpresentationer, inbjudningar och pressreleaser. Mejlen som skapas är moderna och responsiva (dvs anpassar sig automatiskt efter mobiltelefon, platta och datorskärm). Läs mer.

 • En inramad textruta kan infogas vid valfri position i ditt nyhetsbrev. Du kan ange ramfärg och bakgrundsfärg för textrutan, samt teckensnitt, teckenstorlek, textfärg, marginaler och andra egenskaper. Läs mer.

 • Sidhuvuds- och sidfotsbild som infogats via MultiMailers nyhetsbrevsguide kan nu lätt bytas ut eller justeras efteråt i ett befintligt nyhetsbrev. En speciell dialogruta som hanterar specifikt sidhuvuds- och sidfotsbilder har införts. Läs mer.

 • Möjlighet att lösenordsskydda start av MultiMailer. Vill du vara säker på att ingen obehörig startar MultiMailer så kan du nu lägga till en lösenordsskyddad inloggning till MultiMailer. Läs mer.

 • Funktioner som gör det enklare att följa GDPR. T.ex:
  - GDPR-specifika kolumner i mailinglistan (t.ex datakälla och registreringsdatum).
  - Import- och exportfunktionerna i MultiMailer har stöd för GDPR-data.
  - Möjlighet att infoga GDPR-specifika datafält (som t.ex datakälla) i nyhetsbrev.
  - Möjlighet att infoga GDPR-text i nyhetsbrev. Färdiga fraser med länkar till mer information ingår.
  - All persondata i MultiMailer kan krypteras.

 • Funktionen/dialogrutan för att testa nyhetsbrev (skicka testmeddelanden) har uppdaterats. Bl.a så kan du återanvända tidigare inskrivna e-postadresser på ett enkelt sätt och sedan kan du addera ett temporärt prefix eller suffix till den ordinarie ämnesraden.

 • Det är nu väldigt enkelt att bifoga flera filer (t.ex flera PDF-dokument) med ett e-postmeddelande. En speciell dialogruta har tagits fram som förenklar detta. Läs mer.

 • Vissa webbaserade e-postklienter (som t.ex Gmail, Outlook.com och iOS Mail) har ett eget inbyggt system (baserat på standarden List-Unsubscribe) för att hantera avregistreringar. Vi har i MultiMailer förbättrat samverkan med detta system och även gjort det enklare att använda.

 • Förbättrade import- och exportfunktioner för Excel-filer och textfiler. Läs mer.
   

SamLogic MultiMailer 2019 / Professional + Enterprise
Alla punkter ovan, plus även:

 • Funktioner som gör det enklare att följa GDPR. T.ex:
  - Prenumerationsformulären som samverkar med MultiMailer har nu stöd för en kryssruta för samtycke.
  - Listan med nya prenumeraranter har stöd för GDPR-kolumner (som t.ex registreringsdatum).

 • Prenumerationsformulären på webben kan nu förses med ditt företags logotype.

 • Nu används säkra SSL-webbadresser (protokollet HTTPS) till alla registreringsformulär som hanterar prenumerationer, avprenumerationer och adressbyten. Det innebär att all data skickas (både till och från servern) med stark kryptering.

 • Uppdaterat produktgalleri. Nu kan du exempelvis välja om en artikel i produktgalleriet ska vara inramat eller inte.

 • Förbättrad samverkan med Microsoft Outlook, Microsoft Exchange och Office 365. MultiMailer hanterar nu bl.a NDR-rapporter (Non-Delivery Reports) som skapas av Exchange eller Office 365.

 • Uppdaterad rapportfunktion för översiktsrapporter.

 • Listan som hanterar adressbyten har uppdaterats med nya funktioner, som t.ex sökning av flera kolumner på en gång.

 • Förbättrad hantering av e-poststudsar. Läs mer.

 • Enklare att överföra MultiMailer-data mellan olika datorer med MultiMailer installerad, eller mellan molnet och den lokala datorn. Ett nytt portabelt dataformat har införts.

 • Maximal utskicksmängd i MB har fördubblats om du skickar via vår e-postserver. Nu får du 1000 MB per 1000 mejl.

 • Snabbare start av MultiMailer. Vi har optimerat starten av MultiMailer så att den startar nu snabbare, även om du har mycket data.

 

SamLogic MultiMailer 2017 - nyheter


Här nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2017:
  

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2017

 • Stöd för tabeller. I MultiMailer 2017 kan du infoga och redigera tabeller med valfritt antal rader och kolumner. Du kan även ange färger och andra egenskaper för tabellerna. Läs mer.

 • Stöd för 4K / Ultra HD-bilder. I MultiMailer 2017 ingår stöd för 4K / Ultra HD-bilder vilket ger en bättre bildskärpa hos e-postmottagare som har 4K / UHD-skärmar, smarttelefoner eller surfplattor.

 • Större flexibilitet i programmet att bestämma vilka kolumner som ska visas och döljas i de olika listorna.

 • Diverse förbättringar i fliken Statistik:
  - statistiken kan grupperas efter antal dagar sedan utskick så att det blir mer lättöverskådligt
  - grafiska hjälplinjer kan visas i listan för att göra informationen mer lättläst
  - nu visas även vilken veckodag ett e-postutskick har gjorts i en egen kolumn

 • Enkelt att öppna nyhetsbrev, mailinglistor och kampanjer direkt från Utforskaren eller via sk "jump lists" i Windows.
   

SamLogic MultiMailer 2017 / Professional + Enterprise
Alla punkter ovan, plus även:

 • Stöd för produktgallerier. I MultiMailer 2017 har vi gjort det enklare för dig som har många produkter som du vill presentera på ett snyggt sätt i dina nyhetsbrev. Läs mer.

 • MultiMailer visar nu aktuell studsfrekvens för ett e-postutskick direkt i programmet, bl.a som en kolumn i fliken Statistik och i startfönstret, samt i rapporter. Även diagrammen visar nu studsfrekvensen för ett utskick. Läs mer.

 • Nytt verktyg som ger fakta och statistik om de domännamn som används av e-postadresserna i en mailinglista. Läs mer.

 • Fler markeringsmöjligheter i mailinglistan. Nu kan du bl.a markera kontakter efter företagsnamn. Det gör det enklare att skicka e-post till alla som arbetar inom t.ex samma företag, koncern eller myndighet. Läs mer.

 • Funktionen List-Unsubscribe har förbättrats och är nu bl.a helt kompatibel med den senaste versionen av Outlook.com.

 • MultiMailer använder nu en e-postserverlösning från det välkända molnföretaget Amazon för leverans av nyhetsbrev och andra typer av mejl. Det säkerställer att utskicken blir stabila och minskar risken för att mejlen fastnar i skräppostfilter. Läs mer.

 

SamLogic MultiMailer 2016 - nyheter


Här nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2016:
  

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2016

 • Stöd för Windows 10 - Anniversary Update och Creators Update. Vi har testat och säkerställt att MultiMailer 2016 fungerar i de senaste versionerna av Windows 10.

 • Förbättrad utskicksmotor. Utskicksmotorn har förbättrats ytterligare så att risken att fastna i antispamfilter är nu ännu mindre än förut. Läs mer.

 • Stöd för grafiska rubriker. En nyhet i MultiMailer 2016 är att rubriker kan läggas in som grafik istället för text. Det innebär att vilket teckensnitt och vilken storlek som helst kan användas för rubriker i dina nyhetsbrev. Det minskar risken för att nyhetsbrev fastnar i spamfilter eller att rubriken inte visas korrekt i de fall teckensnittet saknas hos mottagaren. Läs mer.
   

   

 • Uppdaterad hantering av bilder. Vi har uppdaterat bildhanteringen i MultiMailer 2016 så att du kan ge bilder rätt storlek redan innan de infogas i nyhetsbrevet. Funktionen är smart och ändrar bildfilens faktiska storlek, både till bredd och höjd och i bytes, så att bilden aldrig är större än nödvändigt. På så sätt hålls filstorleken på ett minimum och utskicken går fortare. Läs mer.

 • Du kan nu på ett enkelt sätt välja om klickbara länkar i nyhetsbrev ska vara understrukna eller inte. Läs mer.

 • MultiMailer kan nu klistra in text från Microsoft Word. HTML och Word-text är inte helt kompatibla med varandra, och vi har därför infört en speciell urklippsfunktion som kan klistra in text från Word till MultiMailer. Läs mer.

 • Stöd för LinkedIn, Instagram och YouTube. MultiMailers nyhetsbrevsguide har nu stöd för de sociala medierna LinkedIn, Instagram och YouTube. Läs mer.

 • Alla nyhetsbrev konverteras nu automatiskt till Unicode (UTF-8) innan de skickas ut. Det säkerställer att nyhetsbreven visas korrekt i hela världen.

 • Nytt format på mailing-listan. Fler datafält har lagts till och du kan nu styra exakt vilka fält som ska visas. Du kan på så sätt skapa mailing-listor som är skräddarsydda efter dina behov.

 • Du kan nu markera kontakter i mailing-listor efter toppdomän, t.ex markera alla e-postadresser som har toppdomänen ".se" eller ".fi" osv. Läs mer.

 • Förbättrad import. E-postadresser i textfiler eller urklipp som är placerade på samma rad och som är avgränsade med komma (,) eller semikolon (;) kan nu enkelt importeras till MultiMailer. Läs mer.

 • Du kan nu, på ett enkelt sätt, öppna en webbsida som är knuten till en specifik e-postadress. Detta underlättar bl.a i samband med underhåll av e-postlistor eftersom du snabbt kan hitta en ny kontakt på företaget om nuvarande e-postadress börjar studsa (ej fungerar längre).
   

SamLogic MultiMailer 2016 / Professional
Alla punkter ovan, plus även:

 • Nytt verktyg för validering av e-postadresser. Du kan nu validera e-postadresser innan utskick och få bort felaktiga e-postadresser ur utskickslistan innan du skickar ut. På så sätt minskar antal e-poststudsar i samband med utskick vilket ger din domän ett bättre rykte. Läs mer.

 • Du kan nu få fram en lista samt även få kontakterna markerade som klickat på en specifik länk i nyhetsbrevet. Det här förenklar vid uppföljning eftersom du kan skräddarsy uppföljningsmejl helt efter personers intressen.

 • Flexiblare hantering av hårda och mjuka e-poststudsar. Du kan skräddarsy reglerna efter just dina behov. Läs mer.

 • Funktionen som meddelar via e-post när ett utskick är klart finns nu även i Professional. Denna funktion är praktisk när man gör stora e-postutskick. Du kan starta utskicket, lämna datorn och när allt är färdigt så får du en rapport via e-post med utskicksstatistik (t.ex start- och sluttid och antal skickade och blockerade). Läs mer.
   

SamLogic MultiMailer 2016 / Enterprise
 
Alla punkter ovan, plus även:

 • Upp till 5 gånger snabbare utskickshastighet för dig som har en egen e-postserver. Enterprise kan nu skicka upp till 5 mejl parallellt vilket ger en kraftigt ökad utskickshastighet.

 • Upp till 20 egna fält (med valfria fältnamn) kan nu användas. I Professional och Standard är gränsen 10 egna fält.

 • Möjlighet att döpa om MultiMailers standardfält och standardrubriker i mailing-listan till egna namn. Detta gör en samverkan med externa program, t.ex CRM-program, smidigare.

 
SamLogic MultiMailer 2015 - nyheterHär nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2015:
  

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2015

 • Stöd för Microsoft Windows 10. Använder du Windows 10 som operativsystem i din dator så rekommenderar vi dig att arbeta med nya MultiMailer 2015 när du tar fram och skickar ut dina nyhetsbrev. MultiMailer 2015 är anpassad för att kunna fungera med Windows 10.

 • Ny utskicksmotor som ger nyhetsbrev lägre spampoäng.

 • Förbättrat stöd för molntjänsterna Dropbox och OneDrive. Gör det möjligt att på ett enkelt sätt dela nyhetsbrev, mailinglistor, spärrlistor och statistik mellan olika datorer och mellan olika användare.

 • Möjlighet att sätta prioritet för nyhetsbrev. Du kan välja mellan Normal och Hög. Läs mer.

 • Möjlighet att ange bakgrundsfärg till enskilda bokstäver, ord och meningar i nyhetsbrev. Läs mer.

 • Enklare att skapa klickbara bilder i nyhetsbrev. Nu kan du ange bildlänk samtidigt som du väljer bild. Läs mer.

 • En alternativ text kan visas i e-postklienter som saknar stöd för HTML.

 • Fler olika teckensnitt än tidigare kan användas till nyhetsbrev tack vare ett system med backup-fonter. Om ett önskat teckensnitt saknas hos mottagaren så används ett reservteckensnitt istället.

 • Bättre kompatibel med Hotmail/Outlook.com. Inbäddade bilder visas nu i dessa e-postklienter.

 • Snabbare import och export av data till/från Microsoft Excel.

 • Uppdaterat programgränssnitt med modernare design. Vi har även gjort programmet snabbare, exempelvis så öppnas listor (t.ex mailing-listan) mycket snabbare än förut.
   

SamLogic MultiMailer 2015 / Professional
Alla punkter ovan, plus även:

 • Snabbare hantering av e-poststudsar och registreringar. All behandling av e-poststudsar, prenumerationer och avregistreringar sker nu i "molnet" (på en server) vilket ger en snabbare, säkrare och enklare hantering.

 • Ny och enklare hantering av byten av e-postadress. Alla adressbyten visas nu i en egen lista i en egen flik.
   

    

 • Nytt startfönster. Ger dig snabb åtkomst till de vanligaste funktionerna i programmet samt tillgång till statistik och fakta (inkl. olika typer av diagram) om ditt senaste gjorda utskick.

 • Förbättrade rapporter för redovisning av klickar på länkar. Nu kan du bl.a se antal klick per kategori.

 • Förbättrad hantering av avsändarprofiler. Underlättar om du gör utskick med olika avsändare. Nu är det lättare att använda färdiga avsändarprofiler och det maximala antalet avsändarprofiler har utökats till 100 st.

 • Uppdaterad Twitter-funktionalitet. MultiMailer har uppdaterats för att kunna samverka med den senaste versionen av mikrobloggen Twitter. Mer information om MultiMailers Twitter-funktionalitet finns i detta blogginlägg.

 • MultiMailer kan nu hantera en datoromstart mitt under ett pågående utskick. Om du skickar ut nyhetsbrev under natten så kan du ibland ha oturen att Windows startar om datorn då i samband med en systemuppdatering. MultiMailer hanterar nu detta på ett bra sätt.

 • Auktoriserad e-postserver ingår. Genom att använda en auktoriserad e-postserver så minskar du risken att mejl hamnar i skräppostmappen eller stoppas av antispamfilter vilket gör att fler nyhetsbrev når mottagarna.
   

SamLogic MultiMailer 2015 / Enterprise
 
Alla punkter ovan, plus även:

 • MultiMailer kan meddela via e-post när ett utskick är klart. Är praktiskt när man gör stora e-postutskick. Du kan starta utskicket, lämna datorn och när allt är färdigt så får du en rapport via e-post med utskicksstatistik (t.ex start- och sluttid och antal skickade och blockerade). Läs mer.

 • Flera mailing-listor kan nu öppnas på en och samma gång. Så vill du exempelvis skicka samma nyhetsbrev till tre mailing-listor så kan du öppna upp alla tre på en gång istället för att skicka nyhetsbrevet till en lista i taget. Läs mer.

 • Utskick mot en egen e-postserver går nu snabbare.

 • MultiMailer kan användas på en Mac (med hjälp av ett virtualiseringsprogram).

 
SamLogic MultiMailer 2014 - nyheterHär nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2014:
  

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2014

 • Stöd för Microsoft Windows 8.1.

 • En ny meny som heter Skapa länk har lagts till användargränssnittet. Där finns alla funktioner som hanterar klickbara länkar i nyhetsbrev samlade. Både äldre funktioner och helt nya funktioner finns där. Läs mer här.

 • MultiMailer har nu stöd för molntjänsten Microsoft OneDrive (fd SkyDrive). Med hjälp av OneDrive kan du dela nyhetsbrev, mailing-listor, spärrlistor och vissa datafiler via Internet med andra som använder MultiMailer, eller mellan din dator hemma och på kontoret. Mer information om MultiMailers samverkan med OneDrive finns i detta blogginlägg.

 • Funktionerna för att infoga klickbara länkar i nyhetsbrev har förbättrats och är nu mer flexibla. Det är inte längre nödvändigt att markera en text i nyhetsbrevet för att specificera en länktext utan du kan skriva in valfri länktext direkt i dialogrutan. Vi förklarar mer i detta blogginlägg.

 • Nytt tangentbordskommando (CTRL-T) har införts för att snabbt kunna skicka ett testmeddelande. Är smidigt när du håller på och ta fram ett nytt nyhetsbrev och snabbt vill se hur det ser ut i en e-postklient.

 • Det är nu möjligt att bestämma om internetadresser i länkar automatiskt ska konverteras till gemener eller inte. Du byter inställning i dialogrutan Alternativ.

 • Twitter-funktionen i MultiMailer har uppdaterats till att använda den senaste versionen av OpenSSL, för att vara skyddad mot Heartbleed-buggen. Läs mer här.
    

SamLogic MultiMailer 2014 / Professional
Alla punkter ovan, plus även:

 • Du kan nu ladda upp dokument (t.ex PDF-dokument) till vår webbserver. En klickbar länk skapas automatiskt och när din nyhetsbrevsläsare klickar på länken så öppnas dokumentet. Det ger snabbare utskick eftersom dokumentfilen inte behöver skickas ut (bifogas med) med nyhetsbrevet. Dokumentfiler upp till 10 MB kan laddas upp. Läs mer här.
   

   

 • Du kan nu på ett enkelt sätt infoga ikoner och symboler till klickbara länkar i nyhetsbrev. Det finns ett stort urval av ikoner och symboler att välja mellan; t.ex ikoner för PDF, Word, Excel, videoklipp, Facebook, Twitter, LinkedIn, WinZip m fl. Läs mer här.

 • Nyhetsbrevspubliceringsfunktionen (funktionen för att ladda upp kopior av nyhetsbrev på webben) har förbättrats och är nu mer kompatibel med olika typer av brandväggar. Även felhanteringen har förbättrats och detaljerade rapporter kan nu fås vid behov. Vi har även uppdaterat designen på nyhetsbrevsuppladdningsdialogrutorna. Läs mer här.


   

 • Webbformulären för prenumerationer, avprenumerationer och adressbyten finns nu även på serbiska. Sedan innan finns formulären på de nordiska språken samt på engelska, tyska och spanska. Mer information finns i detta blogginlägg.

 • En kontroll av att rätt avprenumerationslänk används i nyhetsbrev har införts.
    

SamLogic MultiMailer 2014 / Enterprise
 
Alla punkter ovan, plus även:

 • Samverkar nu med en e-postserver som är dimensionerad för stora e-postutskick. Vill du använda vår server för utskick och behöver skicka ut stora mängder med e-post varje månad så rekommenderar vi er att använder Enterprise för bästa prestanda. MultiMailer / Enterprise är dimensionerad för att skicka ut upp till en halv miljon nyhetsbrev per månad.

 • Stöd för SSL. Med MultiMailer / Enterprise kan du skicka ut via en e-postserver som kräver en krypterad SSL-anslutning vid kommunikationen. SSL-stödet innebär också att du kan skicka ut via en Gmail-server mm.

 • Har fått ökad anpassning för användning på Windows-servrar och i virtuella datorer. Standard- och Professional-versionen av MultiMailer är endast anpassad för att kunna användas på klientdatorer, men med Enterprise så får du en version som är skräddarsydd för att användas på servrar samt för (parallell hantering på) virtuella datorer. Upp till 10 användare kan hanteras samtidigt av MultiMailer / Enterprise.

 • Utökad uppladdningsfunktion för dokument. Behöver du ladda upp dokument ofta och återanvända redan uppladdade dokument så rekommenderar vi dig att använda Enterprise-versionen av MultiMailer.

 
SamLogic MultiMailer 2013 - nyheterHär nedan kan du läsa om de största nyheterna i SamLogic MultiMailer 2013:
   

Alla versioner av SamLogic MultiMailer 2013

 • Stöd för Microsoft Windows 8.0.

 • Det ingår nu en kraftfull molnbaserad HTML-editor (nyhetsbrevseditor) som komplement till den befintliga inbyggda editorn i programmet. Den molnbaserade lösningen gör det möjligt att skapa och redigera nyhetsbrev via en webbläsare. Läs mer här.

 • Stöd för Microsoft Office 2013. SamLogic MultiMailer 2013 kan importera e-postadresser och annan information från Microsoft Outlook 2013 och Microsoft Excel 2013.

 • Stöd för molntjänsterna Dropbox och Microsoft OneDrive (fd SkyDrive). Genom att lagra nyhetsbrev, mailinglistor, spärrlistor och statistikdata i molnet så blir det enklare att använda och redigera dem på olika datorer.

 • Stöd för Twitter. Du kan nu publicera twitter-meddelanden (tweets) direkt från programmet. Så i samband med att du skickar ut ett nyhetsbrev kan du även informera på Twitter om det. Och sedan tidigare kan du även lägga in en ikon för Twitter i ditt nyhetsbrev, så om en användare klickar på ikonen öppnas din Twitter-sida upp.

 • Fullt stöd för Unicode. Du kan nu ta fram och skicka nyhetsbrev på t.ex kinesiska, japanska, thailändska, ryska, arabiska osv. Mer information finns i detta blogginlägg.

 • Förbättrad hantering av dubbletter. Mer information finns i detta blogginlägg.

 • Förbättrat visning av nyhetsbrev i smarttelefoner och surfplattor.

 • Det medföljande bildkonverteringsprogrammet SamLogic Image Resizer, som optimerar bilder för webbsidor och nyhetsbrev har uppdaterats. Läs mer om programmet på denna sida.

 • Förbättrad samverkan med vår utskicksserver SamLogic MultiMailer E-postserver. Det blir allt viktigare att använda auktoriserade e-postservrar för att inte nyhetsbreven ska klassas som skräppost. För att minska denna risk och uppnå andra fördelar så kan du exempelvis använda vår e-postservertjänst SamLogic MultiMailer E-postserver. Läs mer här.

SamLogic MultiMailer 2013 / Professional
Alla punkter ovan, plus även:

 • Nya funktioner för redovisning av statistik. Du kan nu se vid vilket datum och klockslag som e-postmottagarna öppnar dina nyhetsbrev. Informationen kan redovisas i form av överskådliga diagram direkt i MultiMailer, men även exporteras till andra program.

 • Överskådligare redovisning av statistik. Diagram och annan information om e-postutskick visas nu direkt i fliken Statistik; inget separat fönster behöver längre öppnas. Du behöver bara markera ett utskick i listan så visas ett diagram för utskicket automatiskt. Markerar du flera utskick så visas ett jämförelsediagram automatiskt.

 • Nya filtreringsfunktioner. Det är nu möjligt att filtrera (selektera) ut e-postutskick i listan i fliken Statistik efter datum och namn på nyhetsbrev, mailinglista eller e-postkampanj. Är användbart i samband med exporter eller jämförelser.

 • Ny uppladdningsfunktion för webbkopior av nyhetsbrev. Inga "krångliga" inställningar behöver anges utan det är bara att "trycka på knappen" och nyhetsbrevet laddas upp och publiceras på Internet automatiskt på en server som vi tillhanda-håller. Domännamnet som vi använder är helt neutralt och heter www.nyhetsbrevkopia.se.

 • Nya förbättrade servrar som klarar högre trafik. Vi har nu skaffat två nya servrar som är dimensionerad för en högre trafik och som kommer användas för hantering av nyhetsbrevsstatistik och e-poststudsar. De nya servrarna skyddas dessutom av Norton Secured Seal vilket ger en bättre framkomlighet vid leverans av nyhetsbrev.

 • Hanteringen av e-poststudsar har förbättrats. MultiMailer 2013 känner nu igen fler typer av studsar.

 • En funktion för "smart" kategorisering av kontakter har införts, så att kontakter automatiskt kan tilldelas samma kategori även om de kommer från olika källor där data ligger lagrade på olika sätt.

 • Ny informationsflik i programmet. Ger enkel tillgång till hjälp, tips, filmer, artiklar samt status för nyhetsbrevstjänster.

 
Här kan du läsa om några av de nyheter som tillkom i SamLogic MultiMailer 2012 >>
  
  
< Tillbaka
  


  
MultiMailer finns i en Standard, Professional och Enterprise-version.
Läs om skillnaderna här.
SamLogic